Home Suriname Wereldbank: Economie Guyana groeide met 72%

Wereldbank: Economie Guyana groeide met 72%

37
0
wereldbank:-economie-guyana-groeide-met-72%

foto

Een zicht op de Guyana Shore Base vanaf een van de bevoorradingsschepen die materialen naar de offshore boorlocatie stuurt. (Foto: Bloomberg)


Hoewel de Covid-19-pandemie veel economieën heeft geteisterd, meldde de Wereldbank dat de economie van Guyana tussen 2019 en 2021 met 72,03 procent groeide, het hoogste groeipercentage in de regio Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (LAC). Dit wordt weerspiegeld in het halfjaarlijkse rapport van de Wereldbank voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied dat deze maand is gepubliceerd.

Veel landen in de regio, met name de van het toerisme afhankelijke landen, lieten een economische achteruitgang optekenen. Guyana behoorde echter tot de 12 landen die de afgelopen twee jaar een positieve economische groei lieten optekenen.

Belangrijk is dat de cumulatieve economische groei van Guyana (dat wil zeggen de totale economische groei van 2019 tot 2021) het enige groeipercentage met dubbele cijfers was. Nicaragua, het land met de op één na hoogste cumulatieve groei, groeide met ongeveer 7,53 procent.

Guatemala, Chili, de Dominicaanse Republiek, Paraguay, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Honduras, Peru en Brazilië waren de andere landen met positieve groeicijfers.

Hoewel niet expliciet vermeld in dit rapport, wordt de economische groei van Guyana ondersteund door de ontwikkeling van een ontluikende olie- en gassector en spin-off ontwikkelingen.Hoewel de niet-olie-economie van het land is getroffen door de Covid-19-pandemie en klimaatgerelateerde uitdagingen (overstromingen), heeft de ontwikkeling van de olie-economie, zo merkte de Wereldbank in een eerder rapport op, de economische expansie van Guyana vergemakkelijkt.

Op basis van nieuwe groeiprognoses wordt verwacht dat het reële BBP van Guyana dit jaar met 47,9 procent zal groeien. De trend van economische groei zal naar verwachting in 2023 doorzetten met 34,3 procent en in 2024 met 3,8 procent groei.

In haar Global Economic Prospects-rapport, uitgebracht in januari, stelde de Wereldbank dat de groeiprognose van Guyana voor 2022 49,7 procent was. Hoewel de nieuwe projectie van 47,9 procent een marginale, neerwaartse bijstelling is, is deze nog steeds hoger dan de groei van 26 procent die in een rapport van juni 2021 was geprojecteerd.

De afsluitingsdatum voor de gegevens die ten grondslag lagen aan de nieuwe projecties was maart 2022, zei de bank. Het land met de op één na hoogste groeiprognose voor 2022 is Barbados, met een verwachte groei van 11,2 procent.

In dit halfjaarbericht heeft de Wereldbank met name kort gewezen op de kwetsbaarheid van Guyana voor overstromingen. Net als andere landen in de LAC-regio wees de bank erop dat klimaatverandering grote uitdagingen met zich meebrengt voor de lokale economie. “Ook kuststeden worden bedreigd door zeespiegelstijging; 60 van de 77 meest dichtbevolkte steden in de regio liggen aan de kust”, aldus de Wereldbank.

Het benadrukte ook dat zonder maatregelen voor klimaatadaptatie de landbouwproductie in de regio zwaar getroffen kan worden. En al met al waarschuwde de bank dat klimaatverandering miljoenen mensen in de LAC-regio weer in extreme armoede zou kunnen drijven.