Home Suriname VHP: Paasboodschap onveranderd; hoop en eeuwige vreugde

VHP: Paasboodschap onveranderd; hoop en eeuwige vreugde

30
0
vhp:-paasboodschap-onveranderd;-hoop-en-eeuwige-vreugde

foto


Op 17 april vieren Christenen over de hele wereld het paasfeest. Pasen is het feest ter herdenking van Christus zijn Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. Hoewel de viering van dit jaar komt op een moment dat onze wereld voor veel uitdagingen staat, blijft de boodschap van Pasen onveranderd: Hoop en eeuwige vreugde.

Voor onze christenen zijn het leven en de dood van Jezus de ultieme uitingen van liefde en de hoogste demonstratie van Gods barmhartigheid, trouw en verlossing. Voor christenen is Pasen hét belangrijkste feest dat je kunt vieren. Juist door de boodschap van hoop die Jezus ons geeft is er hoop op een betere wereld. Een wereld waarin we omzien naar elkaar en Zijn liefde uitdelen. Liefde voor je naaste, liefde voor jezelf. Juist deze boodschap is een boodschap die voor alle tijden relevant blijft.

Momenteel gaat de wereld door een hele moeilijke periode. De dreiging die nog steeds uitgaat vanuit het dodelijke Covid-19 virus, de toenemende dreiging die uitgaat vanuit de klimaatverandering en nu ook de dreiging van mondiale instabiliteit die is ontstaan door de oorlog in Oekraïne, maken dat er veel onzekerheid heerst in de wereld. Als onderdeel van de wereldgemeenschap gaan wij ook in Suriname door een hele moeilijke periode.

En juist hier biedt de boodschap van Christus ons houvast in donkere dagen. Pasen betekent dat wij als mensen opnieuw kunnen beginnen en dat God een nieuwe toekomst geeft.  Laten we kracht putten uit de Paasboodschap. De VHP benadrukt dat hoe moeilijk ook de periode waar wij doorheen gaan, uiteindelijk zullen we overwinnen en zullen we er als volk beter voor staan. Centraal hierbij staat ook de gedachte dat we het samen moeten doen, dat we elkaar lief moeten hebben. Want dan alleen kunnen we als volk, herrijzen uit de moeilijke periode waar wij nu met zijn allen doorheen gaan.

Laten we in deze paastijd samen bidden voor vrede, wijsheid en vastberadenheid. Moge Christus zijn voorbeeld van liefde en opoffering ons in deze heilige tijd dwingen tot gerechtigheid en mededogen, en ons vernieuwen met een verzekering van hoop en eeuwige vreugde.

De VHP benadrukt dat zij indachtig deze paasboodschap in staat is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het bestendigen van een sociaal rechtvaardige samenleving voor iedere Surinamer. Moge de Heer Jezus Christus ons daarin helpen. In volle hoop, geloof en liefde wenst de Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) alle Surinamers een vrolijk paasfeest toe. Zalig Pasen aan u allen.