Home Suriname Plan B?

Plan B?

57
0
plan-b?

foto


Het wereldnieuws wordt al geruime tijd beheerst door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Terwijl de Verenigde Naties waarschuwt voor een conflict vol mensenrechtenschendingen, gaat de oorlog sinds de Russische invasie op 24 februari, heden de zoveelste dag in. Dit conflict heeft al behoorlijk veel schade aangericht, hoe langer dit duurt, des te desastreuzer de gevolgen zullen zijn!

Sinds het begin, is gewaarschuwd voor de gevolgen die mogelijk verstrekkend kunnen zijn aangezien de landen in conflict een belangrijke rol spelen in de (wereld)economie. Niet alleen komt er veel graan uit Oekraïne, maar ook grondstoffen voor de fabricage van allerlei (basis)goederen zijn van dit land afkomstig. Rusland daarentegen, is voor een groot deel verantwoordelijk voor de levering van gas/energie, fertilizer en olie. De oorlog gaat daarom veel verder dan het oorlogsgebied! De gevolgen zullen merkbaar zijn omdat vele landen (sterk) afhankelijk zijn van de landen in conflict. Sommige critici beweren zelfs dat de gevolgen gigantisch zullen zijn, de oorlog zal indien niet wordt ingegrepen, ernstige risico’s voor de hele wereld en de mensheid tot gevolg hebben. Een daarvan zal onder andere te maken hebben met de (wereldwijde) voedselvoorziening. In Rusland en Oekraïne is het thans het seizoen om te planten, maar door de oorlog dreigt deze in gevaar te komen wat op lange termijn een ernstig rampzalig effect zal kunnen hebben.

Hoewel er vandaag de dag nog (steeds) niks van schaarste merkbaar is, zijn de speculaties daaromtrent sowieso niet uit de lucht gegrepen. Indien de schaarste zich daadwerkelijk aandient, wat zal dat voor Suriname betekenen? En hoe goed zijn wij daarop voorbereid? De ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar snel op, de veranderingen zijn bijna niet te stuiten en veel tijd lijkt er niet te zijn. Terwijl het einde van de oorlog nog (lang) niet in zicht is en de daadwerkelijke impact zich nog moet openbaren, neemt de onzekerheid toe, wordt het leven steeds ingewikkelder en komt de mensheid steeds meer onder zeer grote druk te staan. Wat leert de oorlog ons? Het hebben van een plan (B)! Het wordt meer dan ooit tijd dat wij serieus gaan nadenken over (duurzame) systemen en andere noodzakelijke (duurzame) investeringen, heg wordt rijd dat wij echt gaan nadenken over de toekomst van dit mooi land!

Gado de wi Fesiman!

Nathalie Valpoort