Home Suriname RvC Hakrinbank gaat in op aantijgingen algemeen directeur

RvC Hakrinbank gaat in op aantijgingen algemeen directeur

113
0
rvc-hakrinbank-gaat-in-op-aantijgingen-algemeen-directeur

foto


De Raad van Commissarissen (RvC) van de Hakrinbank gaat in een open brief in op aantijgingen over seksueel molest tegen CEO Rafiek Sheoradjpanday. Er is extern onderzoek gepleegd naar het gedrag van de algemeen directeur. Er is wel sprake van ongewenst gedrag, maar geen vaststelling van seksueel molest.

“De Hakrinbank vindt een veilige werkomgeving voor alle medewerkers van het grootste belang. En doet er ook alles aan om die veiligheid voor iedereen te garanderen. Naar aanleiding van drie eerdere klachten en de recente publicaties over het gedrag door onze CEO, is bij een eerste evaluatie van de organisatie van de interne klokkenluidersregeling, besloten tot de installatie van een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Er zijn de afgelopen weken terecht vragen gesteld en publicaties verschenen over de gang van zaken bij Hakrinbank vanwege de meldingen over ongewenst gedrag. Daarin zijn feiten en geruchten wel door elkaar gaan lopen. Hakrinbank is tot nu toe vanwege privacy-redenen terughoudend geweest in haar publieke inhoudelijke reactie. Maar hecht er na alle publicaties en vragen aan om de feiten nu geanonimiseerd te delen.

Drie zaken bekend bij de bank

In totaal zijn er drie zaken van ongewenst gedrag bekend bij de Hakrinbank in relatie tot de CEO. Het betreft gedragingen die hebben plaatsgevonden vóór 2019, de meldingen zijn pas gedaan in de loop van 2020/2021. Voor zover wij weten, is daarvan in twee gevallen ook bij de politie aangifte gedaan. Tot op heden is er in geen van de zaken tot dagvaarding overgegaan. Bij de meldingen is de klokkenluidersregeling van toepassing. In alle gevallen is er onderzoek gedaan en hebben er vertrouwelijke gesprekken plaatsgevonden met de vertegenwoordiger van het Klokkenluidersplatform.

Na extern onderzoek extra maatregelen genomen

Na de meldingen in 2021, is er ook een breder extern onafhankelijk onderzoek opgestart door het onderzoeksbureau (Compliance Services Caribbean) dat gevestigd is op Curaçao. Aan dat onderzoek is door betrokken partijen medewerking verleend. De uitkomsten van dat onderzoek zijn op 3 november 2021 gedeeld met de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) en naar aanleiding van de onderzoeksresultaten besproken met de CEO. Conclusie van dat onderzoek: wel sprake van ongewenst gedrag en seksueel getinte woordspelingen, geen vaststelling van seksueel molest. De RvC heeft de CEO hierop aangesproken en een berisping gegeven. Ook zijn er op verzoek van de RvC maatregelen genomen om een veilige werkomgeving te creëren. Onder andere een evaluatie/aanscherping van de Klokkenluidersregeling, medewerkers worden aangemoedigd geconstateerde misstanden te melden en er wordt een bewustwordingssymposium georganiseerd.

Privacy en veiligheid volledig gerespecteerd en geen bewijsmateriaal vernietigd

In de eerste zaak is op indringend verzoek van de betreffende medewerker geen melding gedaan aan de Raad van Commissarissen en is aan de Commissie door de betreffende medewerker gevraagd haar identiteit te beschermen en verder geen vastlegging/rapportage aan de RvC te doen. Dat is gerespecteerd, hetgeen ook blijkt uit het gespreksverslag dat inmiddels in de pers is gepubliceerd.

Uit dat inmiddels dus publieke gespreksverslag, blijkt dat de Hakrinbank vanwege haar ‘privésituatie’ (en op eigen verzoek dus) de privacy en geheimhouding van deze medewerker juist heel zorgvuldig heeft gerespecteerd. In dat kader – en vanuit zorg – heeft de Commissie ook geadviseerd de gerelateerde WhatsApp-berichten op haar mobiel te verwijderen. Ter bescherming van de betreffende persoon dus. De berichten en het bewijsmateriaal zijn uiteraard bij de Commissie nog gewoon voorhanden voor eventueel juridisch onderzoek.

De tweede zaak van ongepast gedrag is ook volgens de regels onderzocht en gemeld bij de RvC.

De derde zaak betreft een oud-medewerker, waarmee een goed gesprek is gevoerd en die (voor zover bij Hakrinbank bekend) geen verdere actie heeft ondernomen. Ook dit is gemeld aan de RvC.

Veilige werkomgeving van grootste belang

Eerder riep de Raad van Commissarissen medewerkers al op om zich vooral veilig te voelen en het Klokkenluidersplatform te blijven gebruiken. Daar wordt nu een tweede en totaal onafhankelijke mogelijkheid aan toegevoegd door de installatie van een vertrouwenspersoon waar medewerkers in een veilige omgeving (en geheel los van de bank) met klachten terecht kunnen. Wanneer een geschikte kandidaat (op voorspraak van de medewerkers) is gevonden, zal de installatie zo snel mogelijk plaatsvinden.”