Home Suriname Regering keurt conceptwet BTW goed

Regering keurt conceptwet BTW goed

42
0
regering-keurt-conceptwet-btw-goed

foto


De regering heeft de conceptwet voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) vrijdag aangenomen. De verwachting is dat de invoering van BTW, op 1 juli 2022 zal kunnen plaatsvinden. Voordat dit mogelijk is, zal er ook gewerkt worden aan onder meer de interne processen rond de reorganisatie van de Belastingdienst, het invoeren van het juiste ICT-systeem en het daadwerkelijk behandelen van belastingplichtige ondernemers als klanten van de Belastingdienst. Momenteel is de focus van alle betrokken partijen om met vereende inspanning tot een succesvolle invoering van de BTW te komen.

De invoering van BTW is onderdeel van de economische hervorming die Suriname momenteel aan het doorvoeren is. Het voordeel van deze vorm van belastingen dat de belastingheffing meer wordt verschoven naar de bestedingskant van burgers, waarbij uiteindelijk particuliere consumenten van producten en diensten de belasting betalen. Het voordeel is dat meer mensen via hun bestedingen belasting zullen betalen. Hierdoor wordt de informele sector via de BTW ook beter betrokken in de belastingheffing, staat in een persbericht van de Communicatiedienst Suriname.

Met de introductie van de BTW wordt er ook bekeken op welke wijze loonbelasting effectiever kan plaatsvinden, in combinatie met daar waar mogelijk een volgende stap in de verlichting van de druk. De BTW is al jarenlang de norm in de regio en internationaal, en is een belangrijke stap in de richting van een moderner belastingstelsel dat meer mogelijkheden creëert voor economische stabiliteit en groei.

Nu de regeringsraad de conceptwet heeft aangenomen, worden de vervolgstappen in het proces doorlopen. De belangrijke volgende stap zijn de consultatiegesprekken die maatschappijbreed met diverse stakeholders zullen worden gevoerd, zoals met het bedrijfsleven, de vakbeweging, consumenten- en beroepsorganisaties. In een eerdere fase had reeds een eerste ronde gesprekken plaatsgevonden. De feedback van al deze gesprekken, zal worden meegenomen om uiteindelijk de Nationale Assemblee in staat te stellen een gebalanceerde BTW wet met het nodige draagvlak aan te nemen.

De conceptwet zal worden aangeboden aan de Staatsraad en uiteindelijk ingediend bij De Nationale Assemblee die de procedure zal inzetten voor het behandelen van de wet. Er zullen verschillende gerichte campagnes komen die de samenleving tijdig van de nodige informatie zullen voorzien over onder meer de werking van de wet en de gevolgen voor de consument. Belastingplichtige ondernemers zullen zo goed mogelijk worden ondersteund om hun verplichtingen zo goed mogelijk na te kunnen komen, maar ook om op de juiste wijze aanspraak te kunnen op privileges uit hoofde van wet.