Home Suriname PALU: Daarom lukt het Den Haag om voor ons te bepalen

PALU: Daarom lukt het Den Haag om voor ons te bepalen

107
0
palu:-daarom-lukt-het-den-haag-om-voor-ons-te-bepalen

foto


“Als we zelf niet weten wat we willen, dan laten we de ruimte voor Den Haag om voor ons te bepalen wat wij behoren te doen. Dat geldt in elk geval al voor ons leger, de politie, de rechterlijke macht, de Centrale Bank, etc. Nu komt er weer iets bij. Dat blijkt uit afspraken die eind vorig jaar zijn gemaakt tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Suriname voor nauwere samenwerking om ‘het decentraal bestuur’ in ons land te versterken. En dat, terwijl wij hier in Suriname helemaal nog niet weten wat we er zelf mee willen! Dan is het toch duidelijk dat wij met deze samenwerking alleen maar als kleine kinderen achter die VNG gaan aanlopen? En zeker met een regering die heilig gelooft dat (her)kolonisatie alleen nog iets is uit een ver verleden”. Dit stelt PALU-voorzitter Jim Hok.

In de betreffende intentieverklaring die namens Suriname is ondertekend door minister Albert Ramdin wordt met name gewezen op de ‘historische verbondenheid en de lange geschiedenis van samenwerking’ tussen de republiek Suriname en Nederland’. Dat moet ons bekend in de oren klinken. Tussen de VNG en Nederlandse gemeenten enerzijds en het bestuur van steden en districten van Suriname anderzijds (welk orgaan is dit?), zijn in elk geval afspraken gemaakt voor een oriëntatie bezoek aan Suriname in april dit jaar.

De PALU-voorzitter vraagt zich af of we er niet beter aan doen om hier in Suriname eerst zelf te bepalen welke kant wij opgaan met het regionaal bestuur, met de politiek aangewezen dc, met de RR en de DR. Deze twee laatste organen worden steeds weer gekozen, kosten nogal wat geld, maar hebben in ons systeem nog steeds geen behoorlijke functie gekregen. De coalitiepartijen VHP en ABOP komen tot op dit moment niet verder dan het inzetten van RR en DR-leden om pakketten in te pakken en te verkopen of te verdelen. Waarom zou je als regering nu gaan praten over het versterken van iets waarvan je nog niet eens weet wat je ermee wilt en dat je nu op de verkeerde manier inzet? Dan is de kans toch levensgroot dat je je iets laat aanpraten?

De PALU roept de regering op om liever de discussie op te starten over wat wij zelf willen met het regionaal bestuur, eventueel samen met de discussie over integrale wijziging van het kiesstelsel. We moeten voorkomen dat we zaken als losse onderdelen gaan aanpakken en aanpassen, terwijl ze in onderlinge samenhang moeten worden bekeken.

De PALU is van mening dat al zouden de bedoelingen van de samenwerking nog zo goed zijn, wij moeten altijd eerst zelf ons huiswerk maken.