Home Suriname Reactie ‘wordt Suriname een district van Guyana?’

Reactie ‘wordt Suriname een district van Guyana?’

111
0
reactie-‘wordt-suriname-een-district-van-guyana?’

foto


Het lijkt erop dat dr. Ashwin Ramcharan met zijn artikel  wordt Suriname een district van Guyana?, de kluts kwijt is. Het lijkt wel alsof hij jaloers is op Guyana, maar vergeet dat Guyana en Suriname samen optrekken. Overigens zijn deze twee landen niet te vergelijken met elkaar, en dat zou onze diaspora vriend dr. Ashwin Ramcharan moeten weten als geen ander. Wil je Guyana vergelijken met Suriname, dan moet je kijken naar wat elk land in kas had ten tijde van overname als al de schulden. Dat we samen olie hebben gevonden, betekent niet dat Suriname even snel kan meelopen met onze buurland Guyana, dit vanwege het feit dat Suriname ten tijde van overname een failliet land was met geen internationale reputatie, overal waren de banden kapot gemaakt.

Dr. Ashwin Ramcharan is vergeten wat onze president tot nog toe bereikt heeft. Een internationale reputatie herstellen, is niet makkelijk. Dr. Ashwin Ramcharan heeft wel publiekelijk aan dat de uitspraken van president Santokhi hoopgevend zijn. Maar de hoop, die de President geeft, wordt ook waargemaakt, dat is hij ook vergeten, of krijgt hij de info niet via de mediakanalen om zijn conclusie te kunnen trekken.

De oproep van president Santokhi, niet alleen als staatshoofd, maar ook als de voorzitter van de VHP, dat hij dit land wil ontwikkelen met 1 miljoen mensen (zijnde 600.000 mensen in Suriname, en het resterend 400. 000 in diaspora in landen als Nederland, USA, maar ook in Guyana, Canada en elders), is nog gegrift in het geheugen van menig Surinamer. Ik ga ervan uit dat dit ook in het geheugen van onze diaspora vriend Ashwin Ramcharan is blijven hangen.

Als de Guyanese president nu dezelfde uitspraak die president Santokhi reeds jaren geleden heeft gedaan, kopieert, en als oproep plaatst naar zijn diaspora toe, welke deels ook in Suriname woonachtig is, dan zou het zaak zijn dat Ashwin Ramcharan, doctor in humanistiek, deze 2 uitspraken en het moment van de uitspraak ook in perspectief zou plaatsen, en niet letterlijk zoals door bepaalde media eenzijdig gebracht, overneemt.  Nogmaals een vergelijking tussen twee landen maken, doe je niet ‘effe’.

Op 7 januari 2022 zegt dr. Ashwin in een artikel in een van onze dagbladen zelf: ‘het zal eerst veel slechter gaan in Suriname en daarna, gepaard gaande met investeringen, zal het veel beter gaan’. Dat president Santokhi onlangs heeft aangekondigd dat hij investeringen in Suriname zelf gaat trekken met een sterk secretariaat, is waarschijnlijk ontgaan aan voornoemd schrijver. In hetzelfde artikel zegt hij ook: ‘er is in 2021 veel puingeruimd, en nauwelijks geïnvesteerd in Suriname’. Mijn conclusie is dat dr. Ashwin Ramcharan onvoldoende kennis heeft van macro economische verhoudingen en dat hij de Surinaamse realiteit waarschijnlijk niet goed door heeft. Ook blijkt zijn geheugen niet meer scherp te zijn, terwijl hij veelvuldig in contact is met de president van Suriname.

Hij heeft als publiek figuur ook kritieken geuit richting president Santokhi, en op dezelfde kritieken in een interview zijn verontschuldigingen aangeboden. Zo heeft hij in een ander artikel, aangegeven dat ons overheidsapparaat een waterhoofd is, en dat president Santokhi als persoon in de functie van politiecommissaris en als minister van Justitie en Politie, kortere lijnen heeft gebruikt om toentertijd doelen te realiseren. De problematiek van een te grote overheidsapparaat zal alleen met deskundig en integer aanpak, mede genomen de richtlijnen die het IMF voorschrijft (onder andere overgaan van object naar subject subsidie) opgelost kunnen worden.

Dat dit een must is om dit land weer op spoor te zetten, zal duidelijk zijn omdat regeringen in de afgelopen 45 jaar dit niet aangedurfd hebben en daartegenover deze President wel. Dat dit alles tijd gaat kosten, welke president Santokhi vanaf 16 juli 2020 t/m 31 december 2021 ook heeft gegeven, moet mijns inziens in het kader van versterking van instituten worden geplaatst. Immers, in de afgelopen 45 jaren is er veel geld Suriname binnengestroomd, en veelal door leiders verkwanseld, mede omdat instituten die deze uitgaven moesten bewaken en uitvoeren, niet erop berekend waren. Dr. Ashwin moet ter harte nemen dat de huidige President van wie hij zelf zegt dat hij een deskundig persoon is, met een extreem hoge IQ, geen racist is, doelbewust werkt, en doelen realiseert, ‘THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE’ is.

Hij is door het volk daar gezet voor een periode van 5 jaar. Laat dr. Ashwin aan het einde van de rit van President Santokhi met conclusies komen.

Zelf sterk Samen sterker is het motto.

VHP-stootgroep,

Namens deze,

Pertap Bissumbhar