Home Suriname Minister Ramsaran ingenomen met pluimpje Unicef-topper

Minister Ramsaran ingenomen met pluimpje Unicef-topper

157
0
minister-ramsaran-ingenomen-met-pluimpje-unicef-topper

foto

Minister Uraiqit Ramsaran voelt zich vereerd met het bezoek van Jean Gough, regiodirecteur voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied van Unicef. (Foto: Sozavo)


Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) is ingenomen met een pluimpje van Jean Gough, regiodirecteur voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied van het VN Kinderfonds, Unicef. Tijdens haar kennismakingsbezoek aan het ministerie was ze vol lof over de maatregelen die worden uitgevoerd door het Bureau Rechten voor het Kind over het uitgestippelde en uitgevoerd kinderbeleid van de regering.

De Unicef functionaris bracht een kennismakingsbezoek aan het ministerie. Onder de aanwezigen bevonden zich de directeur Sociale Zaken Melitia Sentelia, de onderdirecteur Algemene Maatschappelijke Zorg Chenaide Adidee en waarnemend hoofd Bureau Rechten van het kind, Bruce Sariredjo. Ramsaran was zeer vereerd met het bezoek van Gough en gaf aan dat het ministerie zich blijft beijveren om het welzijn van kinderen in Suriname te bevorderen. Hij lichtte de Unicef-regiodirecteur in, over de Positive Parenting Program trainingen en de onlangs gehouden cursus Gebarentaal.

Het Bureau Rechten voor het Kind, is volgens waarnemend hoofd Sariredjo, regulier bezig met het organiseren van bewustwordingsactiviteiten op scholen en instellingen. Daarnaast is ook de aandacht gevestigd op kinderen van het binnenland, omdat die groep kampt met andersoortige problemen die wat meer aandacht vergen om aangepakt te worden.

Gough is ingenomen met deze werkwijze van het ministerie en weet dat de Covid-pandemie haar weerslag heeft gehad op de mentale ontwikkeling van het kind. De uitbraak van deze pandemie heeft laten zien dat er vanuit de Unicef en al haar partners veel meer gedaan moet worden met betrekking tot het kinderbeleid. Zij kijkt uit naar een verdere intensivering van de samenwerking tussen het Kinderfonds en Sozavo