Home Suriname Fractie NDP en BEP willen spoedonderhoud over ‘Gabon-gelden’

Fractie NDP en BEP willen spoedonderhoud over ‘Gabon-gelden’

32
0
fractie-ndp-en-bep-willen-spoedonderhoud-over-‘gabon-gelden’

foto


De parlementaire fracties van de NDP en de BEP hebben de voorzitter van De Nationale Assemblee, Marinus Bee, gevraagd om een spoedonderhoud. Ze eisen verantwoording van “de onrechtmatige besteding van financiële middelen van DNA” voor een delegatie naar Gabon.

In een brief vragen zij met de meeste spoed “doch binnen 7 dagen na dagtekening” het parlement hierover omstandig te informeren. De fracties wijzen erop dat uit de toegezonden documenten van de waarnemend voorzitter Dew Sharman, is gebleken dat “een zestallige delegatie (waaronder aan- en bloedverwanten)” met de parlementsvoorzitter zijn afgereisd en dat de kosten ten laste zijn gelegd van de financiële middelen van DNA.

De NDP en de BEP benadrukken dat hierover geen parlementair besluit is genomen en dus de middelen van DNA voor de delegatieleden onrechtmatig zijn besteed en “daarmede mogelijk dwingende bepalingen in het Reglement van Orde voor DNA en de Anti Corruptiewet zijn geschonden.” Voor de fracties is het bedenkelijk dat uitgerekend de voorzitter van DNA de geldende regels, procedures en gebruikelijke conventies van het hoogste college van Staat heeft omzeild.

“Deze ontwikkeling is afkeurenswaardig en wordt met klem verworden,” schrijven de fracties in een brief vandaag aan de parlementsvoorzitter. “Het is juist de verantwoordelijkheid van DNA om erop toe te zien dat de procedures, wetten en conventies te allen tijde in acht worden genomen en worden nageleefd.”

Conservation International Suriname (CIS) had parlementsvoorzitter samen met twee afgevaardigden uitgenodigd voor participatie aan het kennisuitwisselingstraject naar Gabon. De reis duurde van 14 tot en met 19 maart 2022. CIS heeft de kosten voor deze drie personen volledig betaald. Er zijn echter meer mensen met Bee afgereisd waaronder assembleelid Obed Kanape. Op aanvraag van de DNA-voorzitter zijn aan reisdeviezen US$ 22.554,16 aangevraagd en verkregen voor de delegatie. Bee heeft voor in totaal zes personen gelden angevraagd.

De brief en onderliggende stukken kunt u hier downloaden.