Home Suriname Jones en Lösche willen schrappen van ‘muilkorfartikelen’

Jones en Lösche willen schrappen van ‘muilkorfartikelen’

126
0
jones-en-losche-willen-schrappen-van-‘muilkorfartikelen’

foto


De Assembleeleden Ebu Jones en Tatiana Lösche (NDP) hebben een initiatiefwet ingediend om de zogeheten muilkorfartikelen te schrappen uit het Wetboek van Strafrecht. In het wijzigingsvoorstel wordt voorgesteld de artikelen 152, 153, 154, 157, 158, 159, 173 en 174 vervallen te verklaren. De Assembleeleden zijn van mening dat deze artikelen in strijd zijn met artikel 19 van de Grondwet van de Republiek Suriname, waarin het recht op vrijheid van mening en meningsuiting gewaarborgd zijn, evenals de de internationale mensenrechtenverdragen waar de Republiek Suriname partij bij is.

In hun argumentatie om de muilkorfartikelen te schrappen uit het Wetboek van Strafrecht stellen de parlementariërs dat Suriname een democratisch land is, gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal, waarbij de voltallige bevolking soeverein is en waarbij alle autoriteit gebaseerd is op de instemming van het volk. Inherent aan de democratie is de vrije meningsuiting. Het recht op vrijheid van meningsuiting is van groot belang in een democratisch land. Het biedt burgers de mogelijkheid om kritiek te uiten op de overheid, informatie tot zich te nemen en te verspreiden en deel te nemen aan het publieke debat.

De indieners van de wet menen dat vrijheid van mening en meningsuiting  grondrechten zijn met zowel een persoonlijke als een sociale dimensie, en  zijn derhalve fundamentele voorwaarden voor de volledige ontwikkeling van de personen in onze vrije en democratische samenleving. Reden waarom de grondwetgever dit recht heeft  verankerd in artikel 19 van de Grondwet van de Republiek Suriname.

In lijn met haar grondwettelijke beleving van vrijheid van mening en meningsuiting  heeft de Republiek Suriname zich internationaal gecommitteerd aan de waarborging van dit mensenrecht door de ratificatie van het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (Artikel 13), alsook de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (Artikel 19), aldus de leden Jones en Lösche in hun overwegingen.

Ter waarborging van het recht op vrijheid van mening en meningsuiting zal de Republiek Suriname de wettelijke beperkingen (de Muilkorfartikelen) op deze fundamentele voorwaarde voor een maximale beleving van de democratie, moeten afschaffen omdat die een ernstig gevaar vormen voor het recht op vrijheid van meningsuiting. De assembleeleden geloven dat met de schrapping van de muilkorfartikelen, de Republiek Suriname invulling  geven aan de strekking van artikel 19 van de Grondwet, artikel 13 van het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.