Home Suriname Importeurs willen correctie handelen ECD

Importeurs willen correctie handelen ECD

85
0
importeurs-willen-correctie-handelen-ecd

foto


Het Platform van Importeurs in Suriname (PLIS) is er niet over te spreken dat enkele van zijn leden gecriminaliseerd zijn door de Economische Controle Dienst (ECD). Aan waarnemend minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Ontwikkeling, Rishma Kuldipsingh, is per brief gevraagd om haar afkeuring uit te spreken over de handelwijze van de ECD rond de inbeslagname van spijsolie. PLIS wil een reactie van de minister en overleg om tot een bevredigende oplossing te geraken.   

PLIS stelt in een schrijven aan de minister dat er gewerkt wordt met sterk verouderde wetten om de markt haar wil op te leggen. “Daarnaast lopen onze leden reputatie en commerciële schade op, welke heel moeilijk weer om te buigen is. Als PLIS hebben wij, en ook onze leden, te allen tijde opengestaan voor een duidelijke en transparante communicatie, waarbij wij altijd onze medewerking verlenen aan de overheid om de markt blijvend te voorzien van noodzakelijke goederen, zonder dat er schaarste ontstaat”, staat in het schrijven.

Een aantal leden van PLIS werd vrijdag bezocht door de ECD met de vraag om controle te mogen doen naar Spijsolie in de magazijnen. Aan het verzoek om medewerking werd onmiddellijk voldaan. Bij controle in de magazijnen bleek dat sommige merken niet werden aangeboden, terwijl deze wel in het magazijn aanwezig bleken te zijn. De bedrijven konden duidelijk aangeven waarom deze goederen daar stonden, zegt PLIS.

In sommige gevallen ging het om goederen die gereserveerd waren voor de levering in de districten en in een ander geval bleek het om goederen te gaan welke voor de medewerkers van het bedrijf waren gereserveerd. Een der bedrijven bood ook aan om de facturen te halen als bewijs dat de voorraad al een bestemming had en al toegekend was. Dit werd niet nodig geacht door de ambtenaren van de ECD. Het argument van de ECD is dat indien je voorraad hebt (al is het slechts 1 fles) deze zichtbaar ten verkoop moet worden aangeboden. De ambtenaren toonden geen enkele interesse om hoor en wederhoor toe te passen, en leken uitsluitend te werken naar een reeds vooraf bepaalde conclusie, namelijk het beschadigen van de reputatie van onze leden.

De brief is ondertekend door:

Arun Hindori, woordvoerder PLIS

Tropical Trade and Industries

HJ de Vries Engros

Simpex International

Varros

Ho’s Import

Subisco International

Cirkel Direct Sales

Combe Markt

Kopcke Trading Suriname

NV DAM

Guimar

SAF Trade

Hem Suriname

Simi Trading

Prodimex International

C&F International

Maxim’s Wholesale

DTS International

Firgos Suriname

Mitra

Edward B Beharry