Home Suriname Asabina: Hulp mensen in nood blijft grotendeels uit

Asabina: Hulp mensen in nood blijft grotendeels uit

161
0
asabina:-hulp-mensen-in-nood-blijft-grotendeels-uit

foto

Assembleelid Ronnie Asabina (fractieleider BEP)


Assembleelid Ronnie Asabina (BEP) keurt het af dat de hulp aan mensen die getroffen zijn door overstromingen in het binnenland tot nu toe in belangrijke mate is uitgebleven, terwijl de situatie ruim drie weken aan de gang is. Meerdere woongemeenschappen staan nog blank, naast grote schade aan have en goed, inclusief voedselbronnen. In de regel schiet de overheid haar burgers in soortgelijke situatie tijdig te hulp, zegt Asabina aan Starnieuws.

De volksvertegenwoordiger voert aan dat de regering bliksemgoed weet dat door de overstromingen voedseltekorten ontstaan. “De naakte waarheid is dat het gros van het achterland nog niet is voorzien van de toegezegde voedselpakketten. Het komt mij voor dat de regering zich niet stoort aan het lot, het leed en de pijn van de plaatselijke gemeenschappen. Want dezelfde regering was wel zeer voortvarend om de scholen in dezelfde gebieden te sluiten evenals evacuatie van alle leerkrachten. De getroffenen hebben geen boodschap aan het feit dat men in regeringskringen zit te bakkeleien over de aanpak, de snelheid en of omvang van de acute hulp. De opstelling en bejegening van de mensen is verwerpelijk en inhumaan”, meent Asabina. 

Intussen hebben fracties in de coalitie en de oppositie een openbare themavergadering over wateroverlast aangevraagd, waarop tot nu toe geen enkele response is gekomen. Temidden van deze alarmerende ontwikkeling en situatie vertoeft een delegatie onder leiding van de Assembleevoorzitter, in het buitenland. Diverse Assembleeleden, onder wie ook de fractieleider van de coalitie, zijn uitlandig.  “Ik ben de tel kwijt hoeveel regeringsdelegaties en ministers de afgelopen drie weken in het buitenland vertoefden en of nog steeds vertoeven.”

De (zware) regens in het binnenland houden nog aan. De Meteorologische Dienst voorspelt dat er op korte termijn geen verandering hierin komt. Het gevaar is volgens het Assembleelid nog niet geweken. “Steeds meer en meer berichten bereiken ons dat meerdere woongemeenschappen, waaronder regio Apoma aan de Boven Marowijne, Lawa, Beneden Tapahony, in het Matawai gebied en Boven Suriname, nog steeds de toegezegde hulpgoederen ontberen. De president had beloofd meerdere gebieden van het binnenland te bezoeken, een toezegging die in belangrijke mate is uitgebleven.”

De vicepresident heeft als burger selectief bepaalde woongemeenschappen bezocht en van hulpgoederen voorzien. “Het is de vraag of geen woongemeenschappen en gebieden zijn uitgekozen waar het partijbelang het meest wordt gediend en niet zo zeer de nood en of de behoefte van de getroffenen. Ter illustratie zijn in het Boven Suriname gebied alleen grote, zo niet de grootste woongemeenschappen, te weten Kaja, Guyaba en Pikin Slee bezocht en voorzien van hulppakketten. Het grootste Marrondorp Guyaba is langer dan twee weken in het donker, terwijl de mogelijkheid bestaat om het back-up systeem voor de opwekking van energie in werking te doen treden als gevolg van het uitvallen van het zonne-energie opwekkingssysteem.”

Ofschoon het onderwijsproces in meerdere dorpen, bijvoorbeeld in het Boven Suriname gebied wederom op gang kan komen, wordt het totale binnenland over één kam geschoren, stelt de BEP-fractieleider. “Het ziet ernaar uit dat kinderen in dit gebied naar hun tweede kwartaalrapport mogen fluiten. Tot nu weten de leerlingen en de plaatselijke gemeenschappen niet, wat hun te wachten staat. Nee, de getroffenen kunnen geen begrip opbrengen voor deze bejegening van de overheid. Kortom, is het binnenland wederom het kind van de rekening geworden.”

In het parlement heeft de vicepresident aangegeven dat hij in het duister tast of Suriname over een rampenbeheersingsfonds beschikt. “Verder gaf hij aan dat de regering het aan de gemeenschappen van het binnenland overlaat om aan te geven of zij wel of niet willen verhuizen, alsof de overheid niet meer verantwoordelijk is voor haar onderdanen. Deze opstelling van de regering snijdt geen hout. Hoe vaak worden relevante en bruikbare initiatieven voor medezeggenschap voor projecten op lokaal niveau, de grond niet ingeboord. Zo weet ik dat tijdens diverse overlegmomenten zoals ‘Liba krutu’ – bij welke gelegenheid op een interactieve manier strategische besluiten genomen worden – ruimschoots aandacht besteed wordt aan een gezond en duurzaam leef- en woonmilieu. Een ander belangrijk aangrijpingspunt zijn de districtsplannen, die jaarlijks bij de centrale overheid worden ingediend waarin relevante, noodzakelijke en uitvoerbare initiatieven voorkomen.”

Het zijn deze voorstellingen en ontwikkelingen die volgens Asabina maken dat de toestroom naar de stad toeneemt met alle gevolgen van dien: leegloop op het platteland, dorpen die geheel ontvolkt raken of alleen nog oudere inwoners hebben. Overigens hebben studies uitgewezen dat verstedelijking een reden is voor toenemende psychische en sociale problemen, zoals slechte behuizing en getto-vorming, milieuvervuiling, ernstige schade aan gezonde beschavingen, waaronder sociale cohesie.

“Overigens hoeven wij het wiel niet opnieuw uit te vinden. Wij kunnen in de keuken van onze Franse buren kijken en dus delen in hun ‘lessons learned’ en ‘best practices’. Hiermee wordt bedoeld hoe zij de regionalisering van de ontwikkeling ter hand nemen, onder meer door het opzetten van leefbare ontwikkelingscentra. Al met al moet de overheid ook in deze situatie tot inkeer komen, wi feni taki a regering musu drai anu pari a boto.”