Home Suriname Krutu’s in Marowijne over gemberverwerkingsfabriek

Krutu’s in Marowijne over gemberverwerkingsfabriek

36
0
krutu’s-in-marowijne-over-gemberverwerkingsfabriek

foto

Landbouwers en het traditioneel gezag in Marowijne worden geïnformeerd over de gemberverwerkingsfabriek die binnenkort zal worden geopend in Moengo.


Het traditioneel gezag van Marowijne is de afgelopen drie dagen geïnformeerd over het opzetten van een gemberverwerkingsfabriek in Moengo. Het Coöperatief Platform Agrarische Ontwikkeling Marowijne heeft krutu’s gehouden te Alfonsdorp, Akoloi kondre, Galibi, Bigiston, Moengotapoe, Moengo en Ovia-olo. Het traditioneel gezag en landbouwers van Marowijne staan geheel achter het project en kijken uit naar een goede start van de fabriek, zegt Cyrano Asoiti, voorzitter van het Platform, aan Starnieuws.

Geruime tijd is het Platform samen met andere partners zoals stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (FOB) en Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport bezig met het uitvoeren van een gemberverwerkingsfabriek in Marowijne, legt Asoiti uit. Districtscommissaris Oliva Domini van Marowijne Zuidwest is bereid gevonden een deel van de Moengomarkt af te staan voor het opzetten de fabriek. De bouwwerkzaamheden zijn afgerond. De machines moeten nog worden geïnstalleerd. Nu de covid-situatie het toelaat, worden er krutu’s gehouden om de landbouwers en het traditioneel gezag te informeren over het project.

De directeur van FOB, Marlon Cairo, merkt op dat met deze informatiesessies invulling wordt gegeven aan het protocol van de FPIC regels Free, Prior and Inform Consent (vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming). Het is belangrijk omdat samengewerkt moet worden met de boeren van het platteland die onder het traditioneel gezag vallen. Er is  een verklaring van geen bezwaar van het traditioneel gezag vereist om feilloos activiteiten te kunnen ontplooien.

Hermien Pavion van Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland geeft aan dat aan capaciteitsversterking binnen de verschillende gemeenschappen zal worden gewerkt aangezien de gemberfabriek binnenkort in Marowijne geopend zal worden. Het directoraat heeft een partnerschap gevonden in het Platform dat de zelfde doelen nastreven.

Asoiti is tevreden met de samenwerking die daadwerkelijk invulling geeft aan het projectvoorstel dat ingediend werd bij Alcoa Foundation.