Home Suriname Grote delegatie naar Gabon, Afrika

Grote delegatie naar Gabon, Afrika

25
0
grote-delegatie-naar-gabon,-afrika

foto


Een ruim 15 personen tellende delegatie is afgereisd naar het Afrikaanse land Gabon. Assembleevoorzitter Marinus Bee, Assembleelid Obed Kanape, ministers Dinotha Vorswijk (Grondbeleid en Bosbeheer), Gracia Emanuel (Regionale Ontwikkeling & Sport), Stanley Betterson van Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, adviseur van GBB, Marinus Cambiel en Adreas Talea (Wetenschappelijk Bureau ABOP), maken deel uit van de delegatie.

Conservation International Suriname (CIS) betaalt ruim 90% van de kosten van de trip, zegt directeur John Goedschalk, desgevraagd aan Starnieuws. “Dit is deel van een programma dat wij vanaf 2016 uitvoeren, waarbij wij diverse beleidsmakers, wetgevers en technische staf van sleutelministeries waar wij mee werken, naar landen brengen voor kennisuitwisseling”, legt Goedschalk uit.

Zo heeft CIS in 2016 een groep naar Miami gebracht, het jaar daarna naar Costa Rica, daarna naar Ralleighvallen. En nu is een delegatie naar Gabon. “Het is deel van ons capaciteitsopbouwprogramma om wet en regelgeving rondom verbeterd natuur en bosbeheer te stimuleren. Deze trajecten zijn verankerd in samenwerkingsovereenkomsten in de vorm van MOU’s met elk van de instanties”.

Gabon heeft in 2010 succesvol de transitie ingezet van rondhout, naar verwerkt houtexport. “Wij wensen hiermee de beleidsmakers handvaten te geven om dit ter hand te nemen, zeker aangezien ze dit ook hebben aangekondigd in het nieuwe ontwikkelingsplan. En Gabon is net als Suriname een HFLD land (high forest cover, low deforestation). Gabon heeft 88% bos. En wij hebben veel overlappende uitdagingen, maar ook wederzijdse kennis om te delen op dit vlak”, zegt de CIS-directeur.

Het programma omvat een volle werkweek. Er zullen bezoeken gebracht worden aan de diverse bosbeheer gerelateerde instituten, gecertificeerde houtkap concessies, beschermde gebieden en de wetgevende instituten.