Home Suriname Ernstige wateroverlast binnenland; leerkrachten naar de stad

Ernstige wateroverlast binnenland; leerkrachten naar de stad

23
0
ernstige-wateroverlast-binnenland;-leerkrachten-naar-de-stad

foto


In diverse delen van het binnenland is er ernstige wateroverlast. Door de aanhoudende regens zijn de rivieren buiten hun oevers getreden. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de behoefte aan hulppakketten voor die gebieden, deelt Regionale Ontwikkeling & Sport (ROS) mee. De leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft besloten leerkrachten met als standplaats het district Sipaliwini naar Paramaribo terug te halen. Hiermee wordt hun veiligheid gewaarborgd en vóórkomen dat er een voedseltekort optreedt, zegt het ministerie. 

Minister Gracia Emanuël van ROS heeft rapportage ontvangen van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) dat de gebieden Paamaka, Matawai en Tapanahony die zijn ondergelopen. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden door NCCR om indien nodig uit te rukken voor evacuatie van dorpsgemeenschappen.  Emanuël is in nauw contact met de districtscommissarissen om de ontwikkeling te monitoren.

Het MinOWC stelt dat leerkrachten beschermd worden tegen de onhygiënische toestanden die door de wateroverlast zijn ontstaan; schoon drinkwater is ook niet gegarandeerd. Het minOWC zal aan deze leerkrachten trainingen aanbieden, die bijdragen aan hun verdere professionalisering. Ook zal geprobeerd worden om afstandsonderwijs mogelijk te maken voor de leerlingen om te voorkomen dat er een leerstofachterstand ontstaat. De departementsleiding zal er alles aan doen om in contact te blijven met de kinderen, zodat zij niet achter raken en blijven leren.