Home Suriname Plasticvervuiling: Groen licht voor ‘historisch’ verdrag

Plasticvervuiling: Groen licht voor ‘historisch’ verdrag

165
0
plasticvervuiling:-groen-licht-voor-‘historisch’-verdrag

foto

Een internationale commissie gaat kijken naar mogelijkheden om plasticvervuiling te verminderen. (Getty Images)


De wereld krijgt binnenkort een wereldwijd verdrag om plasticvervuiling aan te pakken. Bijna 200 landen zijn overeengekomen om onderhandelingen te starten over een internationale overeenkomst om actie te ondernemen tegen de “plasticcrisis”.

VN-leden hebben de taak om een ​​overkoepelend raamwerk te ontwikkelen voor het verminderen van plastic afval over de hele wereld. Er is een groeiende bezorgdheid dat weggegooid plastic leefgebieden vernietigt, dieren in het wild schaadt en de voedselketen vervuilt.

Voorstanders beschrijven de stap als een van ’s werelds meest ambitieuze milieuacties sinds het Montreal Protocol van 1989, dat ozonafbrekende stoffen geleidelijk uitbande. Ze zeggen dat net zoals klimaatverandering de Overeenkomst van Parijs heeft, plastic zijn eigen bindende verdrag zou moeten hebben, dat de wereld op koers zet voor het verminderen van plastic afval.

Prof Steve Fletcher van de Universiteit van Portsmouth adviseert het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) over plastickwesties. Hij zei dat het plasticprobleem internationale grenzen overspant. “Eén land kan de plasticvervuiling niet alleen aan, hoe goed het beleid ook is”, zei hij. “We hebben een wereldwijde overeenkomst nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de wijdverbreide uitdagingen die plastic ons als samenleving stelt.”Wat betekent dit?

VN-lidstaten zijn overeengekomen om internationale onderhandelingen te starten over het opstellen van een wereldwijd plastic verdrag dat regels zou kunnen stellen voor de productie, het gebruik en de verwijdering van plastic. Het besluit werd genomen tijdens een vergadering van de VN-milieuvergadering in Nairobi.

Dr. Jeanne d’Arc Mujawamariya, minister van Milieu van Rwanda, die een voortrekkersrol heeft gespeeld bij de voorstellen, zei dat ze optimistisch waren dat de onderhandelingen een kader zouden scheppen “om een ​​einde te maken aan de plasticvervuiling”.

Natuurbeschermingsorganisatie WWF beschreef de beslissing als een van ’s werelds meest ambitieuze milieuacties sinds het Montreal Protocol van 1989.

Het aanpakken van de volledige levenscyclus van plastic producten – productie en gebruik, evenals verwijdering – is de sleutel tot het afsluiten van “de plastic kraan”, zei senior beleidsadviseur Paula Chin. “De volgende stap is ervoor te zorgen dat alle ondertekenaars klaar zijn om de belofte van deze baanbrekende overeenkomst waar te maken”, voegde ze eraan toe.

Wat gebeurt er nu?

Wereldleiders hebben tot 2024 om overeenstemming te bereiken over het plasticvervuilingsverdrag, inclusief welke elementen juridisch bindend zullen zijn en hoe de deal zal worden gefinancierd.

Milieugroeperingen roepen op tot duidelijke en sterke wereldwijde normen die landen ertoe aanzetten zich aan gemeenschappelijke regels en voorschriften met betrekking tot plastic te houden, terwijl schadelijke producten en praktijken worden bestraft. Er zal druk zijn om landen in het mondiale zuiden te helpen bij het oplossen van plasticproblemen die in het mondiale noorden zijn ontstaan.

“Er is discussie over wie betaalt en hoe we ervoor kunnen zorgen dat landen in het zuiden van de wereld de middelen hebben om de plasticvervuilingscrisis waarmee ze worden geconfronteerd, aan te pakken”, zegt prof. Fletcher.

De Britse regering, die de resolutie steunde, beschreef de overeenkomst als “echt historisch”.

“In een tijdsbestek van slechts één mensenleven hebben we onvoorstelbare schade aan het mondiale milieu veroorzaakt, waarbij we elk deel van de mondiale oceaan hebben verstikt door plasticvervuiling”, zegt Lord Zac Goldsmith, minister van Internationaal Milieubeheer.

“En hoewel er nu veel moet gebeuren om er een ambitieus en verstrekkend verdrag van te maken, kunnen we nu beginnen dit lelijke hoofdstuk af te sluiten.”

Plastic doet er honderden jaren over om af te breken. (Getty Images)

De feiten:

– Er wordt gedacht dat er meer dan vijf biljoen stukjes plastic in de oceanen van de wereld zijn, wat jaren kan duren om af te breken;

– Elk jaar wordt 400 miljoen ton plastic geproduceerd en 40% daarvan is voor eenmalig gebruik – plastic wordt slechts één keer gebruikt voordat het wordt weggegooid;

– Meer dan acht miljoen ton plastic komt elk jaar in de oceanen van de wereld terecht en het meeste daarvan ontsnapt van het land;

– Niet al het plastic kan worden gerecycled, hetzij vanwege de manier waarop het is gemaakt, hetzij omdat het te duur of moeilijk te doen is;

– Dieren op het land of op zee kunnen schade oplopen door plastic. Ze kunnen vast komen te zitten in draagtassen of voedselverpakkingen of plastic voor voedsel aanzien.