Home Suriname NZR: Alle ziekenhuizen kampen met grote problemen

NZR: Alle ziekenhuizen kampen met grote problemen

130
0
nzr:-alle-ziekenhuizen-kampen-met-grote-problemen

foto


Nagenoeg alles ziekenhuizen kampen met grote problemen. De ziekenhuizen hebben onvoldoende inkomsten om de kosten te kunnen dekken. Leveranciers kunnen geen krediet meer geven. De magazijnen van de ziekenhuizen staan vaak leeg. Deskundig personeel is naar het buitenland vertrokken. Van diverse kanten worden de alarmbel geluid. De Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) heeft vandaag de situatie ook voorgelegd aan de vaste commissie Volksgezondheid van De Nationale Assemblee.

Tijdens de openbare vergadering vanmiddag heeft NDP-fractieleider Rabin Parmessar de aandacht gevraagd voor de precaire situatie in de gezondheidszorg. Hij voerde aan dat er crisis is in de gezondheidszorg. Ruim 200 verpleegkundigen zouden in korte tijd het land hebben verlaten. Diverse operaties kunnen niet doorgaan en opnames kunnen niet worden gepleegd. Er moet volgens hem actief opgetreden worden door de regering. Parmessar was als toehoorder bij tijdens het onderhoud met de NZR. Ook Mahinder Jogi (VHP) wees op de zorgwekkende situatie en merkte op dat aanpak nodig is. Assembleevoorzitter Marinus Bee merkte op dat de zaak uitgewerkt wordt, waarna overgegaan werd tot de behandeling van de Wet Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness.

De NZR zegt in een verklaring:

Op dinsdag 1 maart 2022 kwam er vanuit het Diakonessenhuis bericht dat zij niet meer in staat is ziekenzorg te leveren volgens de geldende standaarden, waarbij met name de chirurgische zorg onder druk staat. Op 1 maart 2022 uitte ook de Vereniging van Kinderartsen een noodkreet omdat er vanwege een enorm personeelstekort onvoldoende opvangcapaciteit is voor pasgeborenen die intensieve zorg nodig hebben. De frustraties geuit door de kinderartsen, worden gedeeld door de gynaecologen omdat zij steeds weer voor moeilijke keuzes komen te staan, die ze niet zouden hebben bij een normale opvangcapaciteit van pasgeborenen.

De Nationale Ziekenhuis Raad wenst aan te geven, dat bovengeschetste situaties zich in alle ziekenhuizen bij alle vakgroepen in meerdere of mindere mate voordoen. De precaire financieel-economische situatie heeft gemaakt dat de ziekenhuizen met de huidige tarieven niet meer uitkomen. Leveranciers kunnen geen krediet meer bieden en vrijwel alles moet contant betaald worden. Onze magazijnen staan zo goed als leeg. Het tijdelijk niet in voorraad zijn van middelen is dan ook een steeds terugkerend probleem. Onderhoud van apparatuur en gebouwen worden vanwege gebrek aan financiële middelen uitgesteld, met alle gevolgen van dien.

Ondertussen heeft met name gespecialiseerd zorgpersoneel haar weg gevonden naar het buitenland waar salarissen vele malen hoger zijn en is er zoveel personeel weggetrokken dat zelfs met alle beschikbare middelen de zorg moeilijk in stand gehouden kan worden. Hoewel de tarieven deels zijn aangepast, zijn de inkomsten nog onvoldoende om de stijgende uitgaven te dekken. De NZR is regelmatig in gesprek met de regering en in onderhandeling met de verzekeraars om tot kostendekkende tarieven te komen.

Op donderdag 3 maart 2022 is een vertegenwoordiging van de NZR ontvangen door de vaste commissie van Volksgezondheid van De Nationale Assemblee, om de problemen van de ziekenhuizen aan te horen. Tijdens deze bespreking zijn ook oplossingsmodellen voorgedragen. De NZR vraagt de samenleving begrip voor de ontstane situatie waarin de ziekenhuizen niet in staat zijn om tijdig de zorg te leveren volgens de gewenste kwaliteitsstandaarden en hopen met inzet van alle stakeholders op de meest korte termijn wederom de zorg te kunnen garanderen.