Home Suriname Verzoekschrift Kiesregeling voldoet niet aan vereisten

Verzoekschrift Kiesregeling voldoet niet aan vereisten

137
0
verzoekschrift-kiesregeling-voldoet-niet-aan-vereisten

foto

Gloria Stirling, voorzitter van het Constitutioneel Hof


Het verzoekschrift over het onverbindend verklaren van de Kiesregeling dat de jurist Serena Muntslag-Essed heeft ingediend bij het Constitutioneel Hof voldoet niet aan de vereisten. Het verzoekschrift is eerst formeel getoetst aan artikel 15 van de Wet Constitutioneel Hof. Het instituut is bijeengekomen om het verzoekschrift te toetsen aan de grondwet en internationale verdragen, antwoordt voorzitter Gloria Stirling op vragen van Starnieuws.

“Gebleken is dat het verzoekschrift formeel niet voldoet  aan de vereisten  opgenomen in vermeld artikel ,” legt Stirling uit. De wet schrijft voor dat het verzoekschrift binnen een week na ontvangst moet worden teruggestuurd naar de indiener(s). Dit heeft het Hof ook besloten zodat de formele wijzigingen door de verzoekster kunnen worden aangebracht. Stirling zegt dat dit besluit zowel schriftelijk als in een persoonlijk onderhoud aan verzoekster is medegedeeld.

Er is afgesproken dat het aangepaste en gewijzigde verzoekschrift de komende week opnieuw zal worden ingediend bij het Hof. Dan zal weer worden nagaan of de  wettelijke formaliteiten in acht zijn genomen, alvorens het Hof tot de inhoudelijke behandeling van het verzoekschrift  kan overgaan.

Indien aan de formaliteiten zijn voldaan, zal het Hof conform artikel 20 van de Wet Constitutioneel Hof een aanvang maken  met het horen van diverse deskundigen op het gebied van de Kiesregeling en het Kiesbesluit. Het Hof wil zo breed mogelijk geïnformeerd zijn over deze materie.