Home Suriname Esthers bidden voor redding en bevrijding Suriname

Esthers bidden voor redding en bevrijding Suriname

43
0
esthers-bidden-voor-redding-en-bevrijding-suriname

foto

Bidden op het Onafhankelijkheidsplein voor redding en bevrijdingen van Suriname. Dit gebeurt elke donderdagmiddag door de Esthers.


Elke donderdag wordt  van 15.00 tot 16.00 uur op het Onafhankelijkheidsplein gebeden voor redding en bevrijding van Suriname en voor vernietiging van duistere machten die het volk verlamd houden. De Esthers, een voorbiddersgroep van de gemeente Prayer Movement Of The Lord Jesus Christ, zeggen vorig jaar middels een profetie de opdracht van God gekregen te hebben om te bidden. De leden van de Esther groep zijn pastor Kitty Astwood-Olff, Angela Allison-Valk en Stacey Singh. Pastor Olff is de voorganger van de gemeente en in het dagelijks leven tevens notaris.

De Esthers zijn gekleed in wit gewaad en hebben eveneens witte vlaggen bij zich. Op de vraag waarom zij voor het Onafhankelijkheidsplein gekozen hebben, geven zij aan dat God het zo geleid heeft. Het is volgens hen ook opvallend dat aan het Onafhankelijkheidsplein alle drie staatsmachten gevestigd zijn. De uitvoerende macht vertegenwoordigd door de president in het Presidentieel Paleis, de wetgevende macht met het DNA-gebouw en de rechterlijke macht met het Hof van Justitie.

“Wij moeten niet uit het oog verliezen dat daartussenin ook het gebouw van het ministerie van Financiën staat, ook al is het gebouw nu niet in gebruik, en iedereen weet dat de wortel van alle kwaad mammon (geld) is. Aan het Plein is ook de Waterkant welke in de afgelopen decennia is verworden tot het huis van de zwervers. Je zou kunnen zeggen dat zij de verdrukten (weduwen, wezen en armen) in de samenleving symboliseren die steeds verder de rivier in geduwd worden om te verzuipen”. 

De gelovigen noemen zich Esthers vanwege de Bijbeltekst Esther 4:8 “Ook moest hij haar opdragen tot de koning te gaan, teneinde diens genade af te smeken en bij hem voorbede te doen voor het volk.” In tussen hebben zij ook een Facebookpagina aangemaakt voor hen die ze willen volgen maar meer nog meebidden onder de naam Bidden voor Suriname. De Ethers zeggen dat iedereen (in witte kleding) welkom is om mee te bidden voor verlossing van Suriname.