Home Suriname Leugens ontmaskerd

Leugens ontmaskerd

183
0
leugens-ontmaskerd

foto


Na het artikel van Idris Naipal gelezen te hebben waarin hij reageert op het ingezonden stuk van Amzad Abdoel HPSG bron van corruptie moet ik helaas concluderen dat hij zeker wakker ligt over de gang van zaken in Suriname o.l.v. de huidige regering. Ik zal puntsgewijs op de vele onwaarheden ingaan, met betrekking tot het huidige regeerbeleid. De vorige regering heeft zelf een aantal gevallen naar de procureur-generaal gestuurd voor onderzoek. De huidige regering schakelt of CLAD of een interne commissie in. Zij weigert om haar eigen corruptiegevallen te sturen naar de procureur-generaal.

1. Wanneer wij het hebben over mensenrechtenschendingen dan wil ik u verwijzen naar twee concrete zaken met betrekking tot mensenhandel en mensensmokkel.

– De case van de Haïtianen welke nooit door de regering aan de procureur-generaal is aangeboden voor onderzoek, ondanks de onderzoekscommissie tot de conclusie kwam dat er mogelijkerwijs sprake zou zijn van mensenhandel en mensensmokkel. De naam van zeker twee VHP-ministers zijn genoemd door een prominente VHP’er van Haïtiaanse afkomst.

– De tweede case is van een dubieus Indiaas filmbedrijf, waarvan Nederland gewag maakte en bleek dat zij Indiërs ronselden om alleen met een toestemmingsdocument van het ministerie van Bibis naar Suriname af te reizen.

2. Met betrekking tot inflatie het volgende. De hoogste jaargemiddelde inflatie die dit land heeft gekend was in 1994, tijdens een regering waarin VHP zat, voor 368,5% (bron: Statistical Compendium 1957 – 2011, blz. 5, te vinden op de website van CBvS). Frappant dat de jaargemiddelde inflatie van vorig jaar onder de regering Santokhi bijkans 60% is, terwijl zelfs in het slechtste crisisjaar van de vorige regering de jaargemiddelde inflatie ruim 55% was.

3. Over devaluatie gesproken moet ik u weer verwijzen naar de Statistical Compendium 1957 – 2011, blz. 5 waarin de frontregering in 1999 een koers van SF 980 (= SRD 0,98) voor US$ 1 overnam en eind 2010 een koers van SRD 2,71 voor US$ 1 achterliet. De devaluatie toen was in 10 jaren 176,5%, terwijl de devaluatie tussen 2010 en 2020 van SRD 2,71 naar SRD 7,39 voor US$1 172,7% was. Nog erbij heeft de vorige regering een crisis gekend in 2015 en 2016 waarbij de goud- en aardolieprijs sterk gekelderd was welke de huidige regering in haar herstelplan heeft bevestigd en gepresenteerd aan het Surinaams volk. Met de hoogste prijzen voor onze grondstoffen in de wereld sinds overname door deze regering hebben we in ruim 19 maanden regering Santokhi  een devaluatie van (SRD7,39 naar SRD 20,45 voor US$1) 176,7% gehad zonder enige vooruitzicht op stabilisatie van prijzen van goederen.

4. De staatsschuld is geen US$ 4 miljard maar volgens de laatste cijfers van Bureau Staatsschuld US$ 3,2 miljard. Niet dit heel bedrag is ook door de vorige regering geleend. Volgens de cijfers van de Statistical Compendium 1957 – 2011, blz.6, had de regering Venetiaan ook een staatsschuld van bijkans US$ 1,2 miljard voor de ex-president Bouterse achtergelaten. Tijdens de overdracht in juli 2020 was de buitenlandse staatsschuld US$ 2,034.4 miljoen en eind december 2021 US $2,178.4 miljoen. De binnenlandse schuld was in juli 2020 SRD 13,867.0 miljoenen en eind december SRD 6,323.4 miljoen (bron: Publicatie Bureau Staatsschuld 40/02/2022) Ziet u de bijdrage van uw regering in de Staatsschuld? De lening van IMF van US$ 690 miljoen is hierin nog niet verwerkt.

5. Over corruptie en graaien gesproken. De volgende affaires zijn niet door de regering aangepakt en of door anderen bij de procureur-generaal gedeponeerd: de Blitz affaire, CDS corruptieschandaal, bouw van een toilet voor SRD520000 aankoop landbouw areaal Nickerie, aankoop auto voor ambassade in Nederland, aankoop beveiligingsauto’s, Surfin N.V., HPSG enz. Er zijn nog een aantal. Wanneer we over graaien praten wil ik het volgende onder uw aandacht brengen.  Het bouwen voor een loopbrug te Montrésor (Alkmaar) voor SRD 750.000 die nog geen waarde heeft van SRD 150.000. Het verdwijnen van SRD 35 miljoen welke was bestemd voor pakketten t.b.v. sociaal zwakkeren. Dit is legaal graaien.

6. Met betrekking tot een lege staatskas verwijs ik u naar de stukken: “Tabellen Overheidsfinanciën 2020” en “Tabellen Overheidsfinanciën januari – maart 2021” respectievelijk gepubliceerd op 12 mei en 15 juni 2021 door het Ministerie van Financiën, waaruit af te leiden is dat tussen augustus 2020 en maart 2021, de overheid maandelijks meer dan een half miljard SRD heeft ontvangen. In totaal is alleen in deze 8 maanden SRD 6,111.9 miljoen ontvangen. Er stroomt constant geld in de staatskas. Die kan nooit leeg zijn.

Het zijn deze leugens die de VHP mediacommissie, lees VHP heeft gebruikt om het volk te misleiden. Zowel vóór de verkiezing als nu. De leugen- en lastercampagne van de VHP zal zeker professioneel met feiten en verwijzing naar de bron worden ontkracht. De NDP is meer dan ooit gemotiveerd om haar fouten te corrigeren maar ook om de leugens van de VHP te ontmaskeren.

Gewezen DNA-lid

Rajiv Ramsahai