Home Suriname Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof begint werkzaamheden

Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof begint werkzaamheden

179
0
fonds-voorzieningen-ouderschapsverlof-begint-werkzaamheden

foto

Het bestuur van het Fonds voorzieningen

Ouderschapsverlof is door de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en

Jeugdzaken, Rishma Kuldipsingh, geïnstalleerd.


Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh, heeft maandag het bestuur van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof geïnstalleerd voor een periode van 5 jaar. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding en het beheer van het Fonds en houdt toezicht op de uitvoering van de taakstelling ervan.

Het fonds heeft op grond van artikel 11 van de Wet Arbeidsbescherming Gezin tot taak zorg te dragen voor doorbetaling van loon in verband met de toekenning aan werknemers van zwangerschaps-, bevallings- en vaderschapsverlof.

De Wet Arbeidsbescherming Gezin (S.B. 2019 no. 64) is inmiddels in werking getreden. Deze wet regelt de bescherming van het moederschap, waaraan ook gekoppeld is het vaderschapsverlof. Door deze wet heeft de vrouw recht op maximaal 16 weken zwangerschaps- bevallingsverlof en bij drie of meerlingen maximaal 24 weken. De vader heeft recht op in totaal 8 dagen betaald verlof. Zwangerschaps- bevallingsverlof- en het vaderschapsverlof, zijn met behoud van het volledige loon.

Kuldipsingh heeft benadrukt dat zowel moeder als vader betrokken moeten worden bij verantwoordelijkheden rond de geboorte van een kind, vandaar de introductie van het vaderschapsverlof. Verder meent zij dat alle stakeholders betrokken moeten worden bij het beheer van het fonds, waaruit de salarissen tijdens het zwangerschaps-,  bevallings- en het vaderschapsverlof, zullen worden uitgekeerd.

De voorzitter van het bestuur is Meena Kandhai-Ramai (AW&J). Rishi Ragoenath (namens AW&J), Mohamed Ali Abdoel (Financiën en Planning), Yone Gorisson (Ravaksur) en Roger D’ Mattos (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven), zijn leden, meldt de Communicatie Unit van A,W &J.