Home Suriname PALU: Gebruik en overdracht grondhuur verbeteren

PALU: Gebruik en overdracht grondhuur verbeteren

90
0
palu:-gebruik-en-overdracht-grondhuur-verbeteren

foto


De PALU is principieel tegen de gedachte van de VHP-leiding om het mogelijk te maken grote lappen ‘huurgrond’ om te zetten naar ‘eigendom’. Deze verouderde gedachte heeft in de wereld geleid tot ernstige economische onevenwichtigheden en tot vertrapping van de rechten van hele samenlevingen, ten voordele van enkele grootgrondbezitters.

De huidige discussie leidt volgens de PALU bovendien de aandacht af van belangrijkere zaken, zoals de onderbenutting en het verkeerde gebruik van uitgegeven grondhuurpercelen. Het principiële argument tegen deze omzetting is nog steeds het feit dat bezitters van ‘gronden in eigendom’ kunnen doen en laten wat zij willen met hun grond, terwijl grond een steeds schaarser wordende productiefactor is. Om optimale benutting van grond te bevorderen werd het eerder mogelijk gemaakt dat de overheid gronden alleen nog in grondhuur mocht uitgeven met een specifieke bestemming. De PALU pleit nog steeds voor een regeerbeleid dat een beter en gericht gebruik van uitgegeven gronden mogelijk moet maken omdat dit zal leiden tot blijvende, langjarige meer-inkomsten voor het volk en daarmee ook de Staat.Korte termijn gedachten


De discussie over de conversie van in grondhuur uitgegeven gronden naar eigendom is inmiddels in een totaal verkeerde hoek terecht gekomen. De coalitiepartij ABOP zou eerst de grondenrechten uitgewerkt willen hebben in ruil voor de grondconversie. De oppositiepartijen maken misbruik van de tegenstellingen binnen de coalitie en duwen de kwestie maar al te graag in een etnische hoek: de VHP zou de belangen van de Hindoestanen behartigen omdat die etnische groep de meeste grond in handen zou hebben. Alsof dat niet voldoende is, wordt de discussie vanuit de VHP gebracht alsof de conversie van gronden de Staat miljarden aan inkomsten zal genereren om de huidige financiële crisis op te lossen. Hoeveel het ook wordt, het is toch maar eenmalig! Maar, hoe dan ook, allemaal korte termijn gedachten die duidelijk maken waarom ons land maar niet vooruit kan komen in haar ontwikkeling. De PALU roept de politieke partijen vertegenwoordigd in De Nationale Assemblee op om ook in deze kwestie partij gebonden belangen niet leidend te laten zijn in de discussie. Dit is totaal niet in het belang de samenleving.

De werkelijke issue

De aandacht in deze discussie is nu zoals gezegd volledig afgewend van het onderwerp waar het werkelijk over zou moeten gaan, namelijk hoe zetten we onze gronden zo optimaal mogelijk in om het Surinaamse volk grote stappen vooruit te laten zetten. Volgens de PALU zijn er momenteel veel wetten en regels waaraan gewerkt zou kunnen worden om de benutting van grond onder grondhuur te verbeteren en deze gronden gericht in te zetten in de ontwikkeling van ons land.

Zo zal het inzetten van meer gronden voor de duurzame productie leiden tot (meer)inkomsten voor de Staat, ook op de lange termijn, om zo blijvend uit de financiële crisis te geraken. Dus waarom werkt de regering niet aan wettelijk vastgelegde bestemmingsplannen. Daarmee is te voorkomen dat grote vruchtbare gebieden steeds meer worden verkaveld voor bebouwing en bewoning. Zorg ook dat grondhuur overdrachten sneller plaatsvinden. Maak ook wetten om onbenutte gronden in handen van speculanten sneller te kunnen intrekken om deze te kunnen inzetten in de productie en werkgelegenheid voor jongeren. Dat zijn grondkwesties waar de PALU vindt dat de discussie naartoe moet en de regering met prioriteit zou moeten aanpakken.