Home Suriname Ons diep verlangen naar ware liefde

Ons diep verlangen naar ware liefde

42
0
ons-diep-verlangen-naar-ware-liefde

foto


Het diepe verlangen naar het uitwisselen van zuivere liefde leeft bij eenieder, maar wordt in februari extra aangewakkerd en jammer genoeg soms vertaald naar een date of een oppervlakkige uitwisseling van cadeautjes en rode rozen.Wat is ware oftewel zuivere liefde?


Ware liefde is een natuurlijke zuivere, onvoorwaardelijke, onzelfzuchtige, altijd accepterende, voordeel brengende en schenkende energie.  Het is deel van ons natuurlijke zuivere zelf.  Wij kunnen het op elk moment ervaren, als wij onze zuivere energie van acceptatie, respect, goede wensen en zuivere gevoelens etc. kunnen laten stromen. Vanuit een volledig onzelfzuchtig motief kunnen we het zélf ervaren en van daaruit weer schenken aan anderen, wat wil zeggen dat wij er niets voor terug verwachten. Het is deze energie, die ten alle tijde het zuivere verlangen met zich meebrengt om voordeel te brengen of iets goeds toe te voegen aan het leven van eenieder, zonder te verwachten er iets voor terug te krijgen. Het schaadt dus nimmer de zelf of een ander.Maar hoe komt het dan, dat wij steeds minder vaak ware liefde kunnen ervaren en schenken?


Vanaf het moment waarop wij als reactie op een situatie of gedrag van een persoon negatieve gedachten of emoties van pijn, bekritiseren, afwijzing, teleurstelling, boosheid, irritatie, jaloezie, etc. creëren, dan is dat de energie die wij op dat moment ook uitzenden. Hierdoor blokkeren wij automatisch de stroom van onze eigen energie van liefde. Het gevolg is dat wij daardoor ook geen liefde meer voor onszelf of onze eigen goedheid kunnen ervaren en ons steeds meer emotioneel ongelukkig voelen. Velen beschrijven het als een ‘innerlijke leegte’, het gevoel dat er iets essentieels mist in hun leven.

 

Zoeken, bedelen…

Op dat moment beginnen we te geloven, dat anderen ons liefde en geluk moeten geven. Wij leggen de macht over onze emotionele gezondheid in handen van anderen en zijn dan zelfs in staat om over te gaan tot hele negatieve, destructieve handelingen, gedragingen en verslavingen, enkel om dat innerlijke verlangen naar zuivere liefde, acceptatie en respect te proberen te compenseren. Echter neemt onze ‘innerlijke leegte’ door het hanteren van deze helaas onjuiste methoden alleen maar toe. Wij maken onszelf – onbewust – steeds meer afhankelijk, machteloos, onzeker, angstig en fragiel.  

Maar die anderen ervaren het zelf ook nauwelijks! Deze onrealistische verwachting, de daaraan gekoppelde teleurstelling, tezamen met de negatieve methoden, zorgen ervoor dat de kwaliteit van ons leven steeds slechter wordt.

Anno 2022 is het bijna automatisch geworden dat wij op negatieve prikkels reageren met negatieve gedachten en emoties. Het gevolg is dat wij de stroom van onze zuivere energie bijna voortdurend blokkeren, waardoor wij ons chronisch emotioneel ziek of ongelukkig voelen. Dit leidt uiteindelijk tot het ontstaan van mentale ziekten, zoals depressie, angst en persoonlijkheidsproblematiek en kan zich uiteindelijk zelfs uiten in lichamelijke ziekten. Ook worden onze relaties met anderen negatief beïnvloed.

Het kan wel..!!

Gelukkig kunnen inmiddels velen uit ervaring vertellen dat er een permanente oplossing is om deze blokkade van de stroom van zuivere liefde, langzaam maar zeker op te heffen, zodat zuivere liefde weer kan stromen, wij het zélf kunnen ervaren en schenken aan anderen.

Door accurate kennis over onszelf, anderen, de Bron van alle Goedheid en het levensspel op aarde met de geldende natuur- en spirituele wetten, tot ons te nemen en toe te passen in ons dagelijks leven, zullen wij steeds meer in staat zijn om onze energie van pure liefde te ervaren en blijvend te laten stromen, ongeacht de omstandigheden. Het besef dat we allen van oorsprong zuivere zielen zijn, spirituele wezens, die op een natuurlijke manier verbonden zijn met de Allerhoogste eeuwig zuivere ziel, maakt ons ontvankelijk voor de zuiverste liefde van de Ene Bron. Stille tijd doorbrengen in verbondenheid vult de ziel met de zuiverste liefde.

Hierdoor worden en blijven wij zelf emotioneel gezond en stralen we deze “gezonde energie” uit naar ons lichaam, anderen om ons heen en de natuur. Dit is de enige manier waarop wij ook anderen uiteindelijk kunnen helpen, niet alleen om inzicht maar ook de kracht te verzamelen zodat zij kunnen aan hun eigen proces. Blokkades kunnen worden opgeheven en de stroom van ware liefde kan weer worden ervaren, waardoor zij ook langzaam maar zeker emotioneel gezond zullen worden.

Love in the air…

Laten we met zijn allen deze natuurlijke, wonderbaarlijke energie van zuivere liefde weer laten stromen en zo elkaar tillen naar steeds grotere hoogten voor een liefdevol, vredig en gelukkig leven. Begin vandaag… love is in the air!!

BRAHMA KUMARIS SPIRITUELE ORGANISATIE