Home Suriname CBvS geeft in januari banken SRD 107 miljoen rentevergoeding

CBvS geeft in januari banken SRD 107 miljoen rentevergoeding

49
0
cbvs-geeft-in-januari-banken-srd-107-miljoen-rentevergoeding

foto


Sinds juli 2021 voert de Centrale Bank van Suriname( CBvS) de Open Markt Operaties (OMO) uit. De CBvS heeft afgelopen maand SRD 107,4 miljoen rentevergoedingen aan de banken verstrekt. De OMO’s van de CBvS worden uitgevoerd via veilingen van termijndeposito’s. Deze operaties zijn bedoeld om de hoeveelheid geld in de samenleving te reguleren, waarbij getracht wordt een bepaald inflatiedoel te beïnvloeden. Echter door de extreme hoge rentepercentages stromen staatsinkomsten naar private banken toe.

 

Termijndeposito

De termijndeposito’s hebben een looptijd van 1 week, 1 maand en 3 maanden. De CBvS veilt wekelijks termijndeposito’s met een looptijd van één week via de OMO. Zeg maar: je leent SRD 1.000 aan de CBvS en na week krijg je het terug plus rente. Dientengevolge vergoedde de CBvS bij haar wekelijkse veiling op 2 februari jl. een bedrag SRD 1,8 miljoen aan banken op een volume SRD 150.000.000 tegen een rente van 64,2%. Deze wekelijkse veilingen zijn gestart op 21 juli 2021 en iedere keer is het hosanna voor de banken. Zo was het rentepercentage bij de eerste wekelijkse OMO-veiling op 19 juli 2021 slechts 12% , in december 2021 rond de 80% en nu (9 februari) 57%. De rentepercentages en volumes van biedingen zijn afhankelijk van de omvang van de liquiditeitsstand en andere economische factoren, z.a. inflatieniveau e.d., zegt de CBvS.

97,3% rentevergoeding

De mooiste dag in hun leven beleefden de banken op 31 december 2021 met het rentepercentage van 92,3% op een merkwaardige ongebruikelijke veiling met een looptijd van een dag. Gretig is gebruik gemaakt van deze uitzonderlijke gunstige gelegenheid en werd door de banken SRD 1.050.000.000 aangeboden om vervolgens de volgende dag  97,3% aan rente-inkomsten op te strijken. En allemaal onder de beleidsvoering van de CBvS om de SRD als munt sterker te maken teneinde inflatie te beteugelen.Rol algemene banken

De banken krijgen van de CBvS een centrale rol toebedeeld bij het voeren van het monetaire beleid en hebben het alleenrecht  bij deze veilingen. Zij zijn namelijk als volume- en rentebieders op het veilingplatform. De geboden volumes en rentes door de banken vormen de basis voor de vaststelling van de OMO-rente. Deze vastgestelde OMO-rente van het 1-weekse termijndeposito dient als beleidsrente of referentierente te zijn voor banken in relatie tot hun clientèle.

Het is de bedoeling dat de rente die tot stand komt op het veilingplatform wordt doorgegeven door de algemene banken aan hun klanten. Hierdoor wordt de vraag naar SRD gestimuleerd en vlucht naar vreemde valuta geremd. Maar de banken laten het juist hier afweten en of doorkruisen het beleid van CBvS. Onverkort gaat CBvS door met hoge rentebetalingen aan de banken met alle gevolgen van dien. Want de huidige inflatie is hoog. De CBvS verwacht dat de inflatoire effecten van de beleidsmaatregelen binnen circa 4 maanden sinds de  start van OMO uitgewerkt zullen zijn. Daarom wordt in 2022 een daling van de inflatie verwacht, stelt de CBvS.

David Dewdath

david.dewdath@gmail.com