Home Suriname SVJ geschokt over bedreigingen veiligheidsman vp

SVJ geschokt over bedreigingen veiligheidsman vp

33
0
svj-geschokt-over-bedreigingen-veiligheidsman-vp

foto


De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) is bezorgd over uitspraken gedaan door de burger Siegfried Dennis Brielle, als lid en woordvoerder van een in 1992 opgeheven en ontmantelde rebellengroepering en als beveiligingsagent van de vicepresident (vp). De uitspraken zijn gedaan via een medium dat zich op sociale media profileert. De SVJ is niet alleen bezorgd maar ook geschokt, dat Brielle ernstige beschuldigingen en bedreigingen heeft geuit aan het adres van journalisten.

De SVJ vindt het verontrustend en een voedingsbodem voor maatschappelijke onrust, dat een burger in deze hoedanigheden, zich het veroorlooft uitspraken te doen over de kwestie van journalist Jason Pinas, die nu in onderzoek is bij de justitiële autoriteiten. Opmerkelijk hierbij is dat deze burger, in zijn publiekelijk optreden, uitspraken heeft gedaan en informatie heeft vrijgegeven die mogelijk van belang kunnen zijn in het gerechtelijk onderzoek, zegt de journalistenorganisatie in een verklaring ondertekend door voorzitter Vishmohanie Thomas.

De aandacht wordt erop gevestigd dat het recht van vrije meningsuiting een grondrecht is dat hoog wordt aangeschreven en gerespecteerd in elke democratische samenleving. Waar dit recht wordt gewaarborgd, in de grondwet en andere internationale verdragen, waar ons land zich aan heeft gecommitteerd, het in diezelfde rechtsdocumenten wordt begrensd met specifieke verboden op het in gevaar brengen van de staatsveiligheid, de volksgezondheid, het aantasten van de goede naam en eer van andere burgers en het uiten van rechtstreekse bedreigingen. 

De SVJ doet een beroep op het bestuurlijke gezag van het land en verantwoordelijke overheidsinstanties, er op toe te zien dat de maatschappelijke orde en rechtshandhaving in acht worden genomen en nageleefd en de bescherming van burgers wordt gegarandeerd. Derhalve stimuleert de vereniging elke vorm van vrije meningsuiting, zoals gewaarborgd in de grondwet, met inachtneming en naleving van de daarin opgenomen wettelijke begrenzing.