Home Suriname Hofpresident: ‘Gevecht in de pers heeft geen zin’

Hofpresident: ‘Gevecht in de pers heeft geen zin’

55
0
hofpresident:-‘gevecht-in-de-pers-heeft-geen-zin’

foto

Vijf advocaat-stagiaires wachtend op het moment van hun beëdiging tot advocaat bij het Hof van Justitie. (Foto: Ranu Abhelakh)


Advocaten moeten de stand der advocatuur altijd hoog blijven houden. Zij zullen eerbied en vertrouwen moeten hebben in de gerechtelijke autoriteiten en hun verrichtingen. Uiteraard mogen zij van mening verschillen over de overwegingen en het besluit van de rechter in rechtszaken, stelt hofpresident Iwan Rasoelbaks. Wie het niet eens is, kan liever de groene tafel opzoeken in plaats van een rechter te bespreken. “Als u gronden genoeg hebt om een rechter te wraken, doe dat liever. Een gevecht in de pers heeft geen zin.”

Rasoelbaks sprak maandag tijdens de beëdiging van vijf advocaten op het Hof van Justitie. Hij krijgt vaker brieven binnen en hoort advocaten in de media “onsportieve uitspraken doen, de gerechtelijke autoriteiten negerende”. Hij ziet liever dat advocaten deze wijze van handelen achterwege laten, sportief blijven en in beroep gaan. “Als u een rechter niet aanstaat vanwege reden in de wet, dan wraakt u die rechter.”

Volgens de hofpresident zijn rechters getraind om sportief te zijn. “We weten dat er heel veel op ons afkomt en we weten dat niet iedereen altijd happy is.” Zo kan het hoogste recht voor de ene, aanvoelen als het hoogste onrecht voor een ander. “Maar er is een beslissing en een tweede instantie mogelijk”, hield hij de advocaten voor. De nieuwe advocaten Henri Henar, Maisa Wijngaarde, Peggy Chan Jon Chu, Alimoedien Nasrullah en Yaisa Leerdam mogen erop rekenen dat de rechter niet over één nacht ijs gaat in de route naar het oordeel. “De beslissing is daarom altijd gemotiveerd en geschraagd middels vastgestelde feiten en omstandigheden die uit de aangedragen bewijsmiddelen zijn gehaald.”

De hofpresident deelde hen ook mee dat in april 2022 de civiele sector een digitale zaaksregistratie systeem ‘Civiele Algemene Registratie’ wil invoeren. Dit om een transparantere wijze van procederen mogelijk te maken en een vlotte wijze om zaaks- en management informatie beschikbaar te krijgen, legde hij uit. Rechter Suzanna Chu zit die commissie voor die belast is en binnenkort volgen de instructies over het indienen van civiele zaken.

Zo zal elke zaak gelijk een digitaal registratienummer krijgen, waardoor er geen oponthoud ontstaat. “Het gaat om de volledigheid in het verzoekschrift en de bijlagen in de diverse civiele zaken, maar ook het tijdig voldaan hebben van het vastrecht”, gaf Rasoelbaks aan. Verzoeken indienen via de dropbox zal tot het verleden behoren. Indienen zal persoonlijk geschieden waarbij alle stukken direct gecontroleerd worden. De indiener krijgt direct een digitaal AR-nummer, waarna alle informatie meteen in het systeem opgenomen wordt.

Waarnemend Procureur-generaal (pg) Garcia Paragsingh wees het vijftal op zijn nieuwe verantwoordelijkheden. Zij vroeg hen de ontwikkelingen in wet en recht bij te houden en cursussen te blijven volgen. Zo kunnen zij de belangen van de cliënten op een juiste wijze behartigen. “De rechtsstaat is immers gebaat bij advocaten die de belangen van hun cliënten op deskundige wijze behartigen.” Tussen het Openbaar Ministerie en de deken loopt de afspraak voor half jaarlijks overleg om knelpunten in de werkrelatie te bespreken. Vorige maand was de eerste bespreking en de tweede is gepland voor juni dit jaar.

Ter voorkoming van een valse start als advocaat, herinnerde Samantha Gadjradj, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOvA) haar collega’s aan de ereregels voor advocaten, de Advocatenwet en belofte aan de grondwet. Gadjradj verwees naar het Wapen van Suriname – hangend in de zittingszaal van het hof. “Ons Wapen spreekt van Justitia hetgeen betekent dat: wanneer het moment zich voordoet, namelijk het conflict tussen wet en gerechtigheid, kiest u voor gerechtigheid. Doet u wat rechtvaardig is. Dit is de eeuwenoude traditie in Suriname.”

Ook dit keer stond de deken stil bij het fenomeen van personen die rechtsbijstand verlenen, zonder een advocatenopleiding of te zijn beëdigd tot advocaat, “met alle catastrofe gevolgen van dien. Zo een individu ontbreekt de nodige tools en valt niet onder het toezicht van het Advocaten Tuchtcollege.” Hierover volgde een briefwisseling tussen de orde en minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Hij verwees in zijn brief naar verschillende wetsartikelen die de kantonrechter bevoegdheden geeft hoe met het fenomeen om te gaan, “een heus voorstel die wij via het Hof moeten trachten te realiseren”, merkte Gadjradj op.

Henri Henar, dankte namens zijn collega’s. In het parlement liggen verschillende concept wetgevingsproducten gereed voor behandeling, die voor de economische ontwikkeling van Suriname van belang zijn. Bijvoorbeeld de Wet Toezicht op het Verzekeringsbedrijf en de nieuwe Bankwet. Hij ziet graag dat betrokken actoren, in het bijzonder de leden van de orde, het parlement nog dit kalenderjaar hierin ondersteunen. Dit om de “ontwikkelingsboot” niet te missen.

“Van eminent belang is het dat dit jaar ook het Nieuw Surinaams Burgerlijk Wetboek in DNA wordt aangenomen”, gaf Henar aan. Het definitieve concept is nu gereed voor behandeling. “Met de ondersteuning van u allen moet het toch mogelijk zijn om per 1 januari 2023 het nieuw BW aangenomen en afgekondigd te hebben?”, stelde hij.