Home Suriname NDP geeft regering signaal op 25 februari

NDP geeft regering signaal op 25 februari

39
0
ndp-geeft-regering-signaal-op-25-februari

foto


De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft ter herdenking van de Dag der Bevrijding en Vernieuwing op 25 februari besloten om een grote manifestatie te houden. Deze manifestatie is bedoeld om een signaal te geven aan de regering, dat zij de ingeslagen weg wijzigt, het desastreuze beleid ombuigt en de verarming binnen de samenleving stopt.

De partij benadrukt dat de huidige situatie niet te dragen is. Het volk crepeert. De dagelijkse erupties binnen de werkende klasse, waarbij werknemers opkomen voor hun rechten, geeft duidelijk aan dat de achteruitgang binnen de maatschappij voelbaar en zichtbaar is toegenomen. De zo geprezen aanpassing van de belastbare som van de lonen heeft niets, in de zin van koopkrachtversterking, kunnen betekenen voor de ambtenaren. Integendeel zijn de prijzen van basisgoederen in de maand januari weer aanzienlijk gestegen, stelt de NDP. 

De partij zegt het afgelopen jaar intensief gewerkt aan verbeter- en veranderprocessen binnen de organisatie. De evaluatie binnen de partij is achter de rug en het traject van verandering en verbetering is ingezet. Verschillende organen, instituten en commissies zijn bemenst en het voorbeeld om actief te functioneren is gegeven. In dit kader heeft de partij vorig jaar alle districten aangedaan, waarbij de structuren zijn aangehoord. Tijdens dat proces zijn meer dan 1.200 kaderleden getraind.

Hierna is, zoals de statuten van de partij voorschrijven, het Centraal Politieke Orgaan, in vergadering bij elkaar geweest. Tijdens deze besloten vergadering zijn er belangrijke besluiten genomen. Het hoofdbestuur is aangevuld en het bestuur van het Wetenschappelijk Bureau is gepresenteerd. Op deze vergadering is onder andere besloten dat de partij haar verantwoordelijke positie in de maatschappij kenbaar dient te maken. De huidige regering heeft meer dan genoeg ruimte gehad om de beloften, die zij aan het volk hebben gedaan, in te lossen. Echter heeft de regering verzuimd dit te doen. In tegendeel neemt de verloedering en verarming in de samenleving steeds verder toe.

De partij heeft de trekkers van de lokale structuren in alle districten gehoord en gesproken. De districten Para en Sipaliwini volgen. De eerder aangekondigde hearings zijn gestart en zijn de gesprekken met diverse groeperingen, waaronder sociaal maatschappelijke vertegenwoordigingen, politieke partijen en vakbondsleiders in volle gang. Er komen ook verzoeken binnen van groeperingen en organisaties die gehoord willen worden. Zo is er ook een verzoek vanuit de ‘wakamans’ gekomen.

De partij houdt bij al haar activiteiten de MoHaNa regels in acht en zal vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid een duidelijk standpunt presenteren richting 25 februari. De NDP zal ferm uitkomen tegen het wanbeleid van de regering Santokhi-Brunswijk. Eenieder die een bijdrage wenst te leveren om de manifestatie tot een succes te maken wordt daartoe uitgenodigd. Samen met het volk zal voor verbetering gestreden worden!, stelt de NDP.