Home Suriname Open brief president over intrekken uitnodiging granman

Open brief president over intrekken uitnodiging granman

124
0
open-brief-president-over-intrekken-uitnodiging-granman

foto


Excellentie,

met grote verontwaardiging hebben wij kennis genomen van het intrekken van een uitnodiging aan het Grootopperhoofd van de Saamaka Albert Aboikoni met betrekking tot de ceremoniële start van het EU/CIF Project te Gingistonu. Het Grootopperhoofd werd op 26 januari uitgenodigd om deel te nemen aan de ceremoniële start van dit project en op 28 januari ontving het Grootopperhoofd een afzeggingsbrief van de Technische Directeur dhr. Eijndhoven van Energie Bedrijven Suriname. Elk weldenkend persoon zal echter met verbazing opmerken dat de energie bedrijven Suriname moest buigen voor politieke invloeden. Er worden namelijk geen aantoonbare redenen aangebracht om die afzegging te onderbouwen.

Excellentie, wij vragen u en onze volksvertegenwoordigers alert te blijven en samen met ons nauw toe te zien dat ons aller tradities en waarden worden gerespecteerd. De afzegging van de energie bedrijven Suriname ervaren wij als zeer beledigend naar het instituut en de persoon van het Grootopperhoofd, alsook naar het traditionele gezag en de Saamaka gemeenschap en traditie in haar geheel.

Dit is onacceptabel en een grove inbreuk op onze waardigheid. Dit is niet de eerste “bewuste en grove” gemaakte fout naar het Saamaka Traditioneel Gezag toe. Daar deze nieuwe politieke trend onfatsoenlijk en van onbehoorlijk bestuur getuigt, verzoeken wij bij deze om een menswaardige behandeling naar ons cultuur en Traditioneel Gezag toe.

De fundamentele waarden waarop het Saamaka gezag is gestoeld zijn: vrijheid, waardigheid, rechtvaardigheid en zelfstandigheid. De afgelopen periode zijn deze waarden behoorlijk op de proef gesteld door externe politieke invloeden.

Excellentie, door middel van deze open brief informeren wij U nogmaals dat er sinds uw aantreden als president van de staat Suriname er nog geen officiële kennismaking plaatsgevonden heeft met onze Gaama Albert Aboikoni. Middels dit schrijven verzoeken wij u gelijk met de grootste beleefdheid, om op korte termijn de Gaama en zijn gevolg te ontvangen voor kennismaking en overleg.

Het Kabinet van de Gaama te Asindo’opo

Kabiten Iwan Adjako