Home Suriname Angnoe vertrouwt op onafhankelijke rechtspraak

Angnoe vertrouwt op onafhankelijke rechtspraak

183
0
angnoe-vertrouwt-op-onafhankelijke-rechtspraak

31 Jan, 06:40

foto


Rechter Maytrie Kuldip Singh zal vandaag vonnis wijzen voor Ashween Angnoe die samen met ex-president Robert van Trikt van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), achter slot en grendel is. Angnoe is al 23 maanden in voorarrest.“Ik geloof in ons rechtssysteem, in de onafhankelijke rechtspraak en ook dat de juiste conclusie wordt getrokken.” Angnoe laat optekenen dat hij heel veel nachten in deze 23 maanden heeft nagedacht, of dit alles niet voorkomen had kunnen worden. Daarbij denkt hij: had voor de aangifte maar hoor en wederhoor plaatsgevonden. “Had de CBvS maar een deugdelijk financieel onderzoek ingesteld of CLAD betrokken waarbij ook hoor en wederhoor had plaatsgevonden. Was de Anticorruptiewet eerst scherper bestudeerd geworden. Had het Openbaar Ministerie eerst een onderzoek door derden op de contracten laten doen en afgerond voordat het besloot om aan te houden of te dagvaarden”, staat Angnoe bij stil.

Angnoe is kostwinner en heeft twee dochters van 12 jaar. Zijn gezin en familie lijden emotionele schade door zijn aanhouding. Hij is registeraccountant met meer dan 15 jaar ervaring in verschillende sectoren. Hij constateert dat uit geen enkel getuigenverklaring of schriftelijk bewijs blijkt dat hij het oogmerk had om enig rechtstreeks onrechtmatig voordeel te verkrijgen of te geven aan een publieke functionaris, welke dan ook. “Uit geen van de bewijzen blijkt dat ik invloed heb gehad op het beleid in het algemeen en specifiek de strategie en het goedkeurings- en gunningsbeleid van contracten bij de bank. Ik heb niet eens meegewerkt aan het strategisch document waar de contracten uit voortvloeien. Ik heb niets te maken gehad met de voorbereiding of het aangaan van de Clairfield contracten anders dan de werkafspraken tussen Clairfield en Orion met betrekking tot de uitvoering. Ik heb te goede trouw gehandeld bij het aangaan van verplichtingen voor Orion.”

Angnoe heeft geen functie binnen de bank gehad, hij is door CBvS en Clairfield benaderd om opdrachten uit te voeren. In zijn functie als directeur van Orion heeft hij dit geaccepteerd en is het bedrijf Orion met 50 man personeel toen aan de slag gegaan.

 

De aangifte tegen Angnoe was gebaseerd op een factuur waarbij het vermoeden was dat er sprake was van een kick-back. Dus dat Orion te veel geld had ontvangen uit de contracten. Meer dan het waard was. Zelfs nadat het rapport Kroll dit weerlegde, bleef hij echter ook opgesloten. Zijn advocaten en hijzelf pleitten dat de anti-corruptie wet niet eens op hem van toepassing is, omdat hij geen publieke functionaris is. Wat zijn case extra bijzonder maakt, is dat Orion prestaties heeft geleverd conform contract.

 

Ook zijn naaste familie kan niet geloven dat dit mogelijk is in Suriname. “Een directeur van een goedlopend accountantskantoor kan zomaar in de gevangenis worden gezet, terwijl het OM nog niet eens een specialist naar de contracten heeft laten kijken. Langer dan een jaar na zijn opsluiting komt het rapport van de specialist en er is niets aan de hand! Toch komt hij niet vrij. Zelfs als ze aan het OM aantonen dat er vergelijkende offertes zijn opgevraagd”.

 

Ondertussen blijft Angnoe geloven in een eerlijk rechtsysteem. Want zo zegt zijn broer: “hij heeft zijn kinderen opgevoed om van Suriname te houden en om rechtvaardigheid na te streven”.

Advertenties