Home Suriname Informatie belangrijk voor succesvol introduceren btw

Informatie belangrijk voor succesvol introduceren btw

192
0
informatie-belangrijk-voor-succesvol-introduceren-btw

foto

Fiscaal jurist Roy Rijger


Fiscaal jurist Roy Rijger zegt dat de belasting toegevoegde waarde (btw), een belangrijk middel is om de overheidsfinanciën beter te organiseren. Woensdag was er een presentatie voor de regeringsraad over de invoering van de btw, als consumentenbelasting. Bij de presentatie is er ingegaan op de stand van zaken rond de introductie van btw per 1 juli dit jaar. Rijger pleit ook voor een systeem van vrijstelling op basisgoederen en –diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs.

De btw is een consumptiebelasting, waarbij de consument belasting betaalt over hetgeen waarvoor wordt uitgegeven. Suriname is volgens Rijger een van de weinige landen in de wereld, zonder btw en in de Caricom het enige land zonder deze vorm van heffing. Hij benadrukt dat het informeren van het publiek belangrijk is voor het succesvol introduceren van btw. “Niemand wil belasting betalen tenzij je weet dat je het doet voor goede doelen,” stelt hij.

Bij inkomsten- oftewel loonbelasting betalen alleen loontrekkers belasting over het loon dat wordt ontvangen. Consumptiebelasting betekent volgens Rijger dat iedereen in het land belastingplichtige is, ook zij die in de informele sector zitten. Hij legt uit dat het met de btw niet de bedoeling is dat mensen meer heffingen gaan betalen. Er vindt juist een verschuiving plaats door mensen in de loonbelastingsfeer minder te laten betalen, waardoor zij netto meer overhouden. Met de verhoging van de belastingvrije grens in het kader van het Tripartiet Akkoord is op dit punt al een voorschot genomen.

Rijger geeft aan dat bij de invoering van de btw een volgende stap wordt genomen. “Dus om ervoor te zorgen dat mensen tegen die tijd naar verhouding minder loonbelasting betalen, maar wanneer ze naar de winkel gaan zelf bepalen hoeveel belasting ze betalen.” Hij stipt aan dat het een enorme uitdaging is dat een grote groep mensen geen loonbelasting meer betaalt nu de belastingvrije som is opgetrokken. Rijger zegt dat het belangrijk is dat er een systeem van vrijstelling komt op basisgoederen en –diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs, om te voorkomen dat de btw als extra kostenpost voor burgers gaat gelden, tekent de Communicatie Dienst Suriname op.