Home Suriname 71 jaar Moederbond: Eenheid vakbeweging zoek

71 jaar Moederbond: Eenheid vakbeweging zoek

45
0
71-jaar-moederbond:-eenheid-vakbeweging-zoek

foto

Errol Snijders, voorzitter van de AVVS De Moederbond. (Foto: René Gompers)


“Als wij zo doorgaan als vakbeweging en geen andere policy aan de dag leggen, dan zie ik een totaal verzwakte vakbeweging en zullen arbeidsbelangen niet kunnen worden behartigd.” Errol Snijders voorzitter van de AVVS De Moederbond zegt aan Starnieuws dat de vakbeweging als eenheid moet optrekken. “We moeten werken aan eenheid en een andere koers opgaan.”

De AVVS De Moederbond bestaat vandaag 71 jaar. Geen reden voor feest, gezien de Covid-19-pandemie en de ontwikkelingen in het land die steeds dieper knagen aan de koopkracht van de bevolking. De Moederbond, eens een machtige vakcentrale, is door de jaren heen gaan inboeten aan zijn kracht. Barsten in de vakbeweging zijn langzaam maar zeker diepe breuken geworden. Snijders wijst erop dat in het verleden er zeker ook spanningen waren tussen de vakbondsleiders, “maar als het ging om arbeidsbelangen dan hebben ze getoond een eenheid te kunnen vormen.” Hij voegt eraan toe dat de vakbondsleiders die ze voor zijn gegaan ondanks hun interne geschillen, instituten hebben kunnen verwezenlijken. Het is daarom dat de verbondsvoorzitter erop aandringt om de eenheid binnen de totale vakbeweging te herstellen, “om gezamenlijk de problemen die op ons afkomen beter te kunnen aanpakken.”

In het afgelopen jaar heeft het bestuur van de Moederbond na lang beraad, besloten het terrein van de vakcentrale aan de mr. Jagernath Lachmonstraat te ruilen met Assuria. Volgens Snijders was de centrale gewoon al jaren niet meer in staat het onderhoud van het gebouw te garanderen en heeft het gewoon de financien niet om projecten uit te voeren om het bondsgebouw te behouden. Met Assuria is een ruil gepleegd, waarbij het terrein aan de mr. Jagernath Lachmonstraat is verruild voor een kantorencomplex aan de Grote Combeweg.

Voor dit jaar kondigt Snijders, die al meer dan tien jaar voorzitter is, verkiezingen aan. Normaal moeten om de vier jaren verkiezingen worden gehouden. “Dit jaar werken we aan de verkiezingen en hopen dit voort te kunnen laten gaan. Hij weet nog niet of hij zich opnieuw herkiesbaar zal stellen. “Dat hangt van de mensen af.” De vakcentrale die eens tussen de 30 en 40 bonden onder zich had, heeft er nu zo’n 20. “We jagen niet op bonden, we zijn er om arbeidsbelangen te behartigen,” zegt Snijders daarover. “De Moederbond gaat zijn rol blijven vervullen, zal met zijn deskundigheid blijven bijdragen en wij gaan blijven hameren op eenheid totdat wij het allemaal inzien; totdat wij de positie van vierde macht weer innemen.”