Home Suriname Aantrekken investeerders, investerings- en ondernemingsklimaat

Aantrekken investeerders, investerings- en ondernemingsklimaat

72
0
aantrekken-investeerders,-investerings-en-ondernemingsklimaat

foto

Volgens dit raamwerk zijn het ondernemingsklimaat, het politiek klimaat en de infrastructuur in ruime zin, complementaire factoren van het investeringsklimaat.


(Ingezonden)

Landen die succesvol zijn of zijn geweest met het aantrekken van buitenlandse investeerders en of met het stimuleren c.q. bevorderen van lokale investeerders. hebben in het algemeen een samenhangend investeringsstrategie ontwikkeld -afgestemd is op een Nationaal Ontwikkelingsplan- en adequaat uitgevoerd. Om dicht bij huis te blijven kunnen genoemd worden de resultaten van Pro-Chile, PRO-Nicaragua, Panama en Belize.

In de strategie voor het aantrekken van buitenlandse investeerders (Foreign Direct Investment, kortweg FDI) is o.m. aandacht besteed aan:

– een institutioneel kader: een semi-zelfstandige entiteit met een sterke juridische basis, een duidelijk mandaat; deelname van private sector in het bestuur; adequate bemensing en beschikbaarstelling van voldoende (financiële) middelen; een resultaatgerichte monitoring, evaluatie en rapportage (verantwoording)systeem.

In landen die succesvol FDI hebben aangetrokken is de investeringsstrategie in nauwe samenwerking tussen Government en Non-Government organisaties ontwikkeld en uitgevoerd.

– een duidelijke visie en strategie t.a.v. FDI ter concretisering van een Ontwikkelingsplan.

– een beleid om voordelen te maximaliseren t.a.v. het type investering, dus het gericht aantrekken van investeerders die belangstelling hebben voor:

1. natuurlijke hulpbronnen;

2. nieuwe markten;

3. verhoging van hun efficiency; 4. versterking van hun strategische positie

– onderlinge afstemming tussen FDI-Beleid, Investeringsstrategie en Investeringspromotieplan en sterke samenhang met het Nationaal Ontwikkelingsplan.

– een sterke ‘Champion’ en Leiderschap.

Gezamenlijke verbetering van het investerings-inclusief het ondernemingsklimaat zal initiatieven van Government en Non-Government organisaties ter stimulering c.q. bevordering van zowel buiten- en binnenlandse investeringen als private sector ontwikkeling ten goede kunnen komen.

Investment Climate en Business Environment                                                                                                               Volgens het bovenstaande raamwerk zijn het ondernemingsklimaat (Business Environment), het politiek klimaat en de infrastructuur in ruime zin, complementaire factoren van het investeringsklimaat (Investment Climate).

 

Lokale investeerders/ondernemers worden geconfronteerd met een investeringsklimaat dat zij in het algemeen en historisch niet als gunstig ervaren voor stimulering c.q. bevordering van lokale private sector ontwikkeling. Kortheidshalve, wordt hieromtrent verwezen naar onder meer rapporten van de Wereldbank, IDB, de Competitiveness Unit Suriname (CUS) en het Suriname Business Forum (SBF).Ondernemingsklimaat

Een algemeen aanvaarde indicator om landen in de wereld met elkaar te vergelijken v.w.b. de mate waarin hun ondernemingsklimaat gunstig is voor zaken doen op nationaal niveau, is de jaarlijkse Doing Business Ranking List van de Wereldbank. Hier onder een historisch overzicht met informatie over het ondernemingsklimaat van Suriname t.o.v. andere landen in wereld. In 2009 was Suriname op de 155e plaats op de lijst met 181 landen en in 2020 op de 162e plaats op de lijst met 190 landen. Nummer 1 op de lijst heeft in vergelijking met de andere landen op de lijst het gunstigste ondernemingsklimaat in het desbetreffende verslagjaar.Vastgesteld kan worden dat de positie van Suriname v.w.b. Doing Business nog geen opmerkelijke stijgende trend heeft vertoond. Landen die t.o.v. andere landen succesvol zijn geweest met systematische verbetering van hun ondernemingsklimaat en tevens verbetering van hun positie op de Doing Business Ranking List van de Wereldbank hebben gezamenlijk daadwerkelijk fundamentele hervormingen ontwikkeld en uitgevoerd voor zichtbare verbetering van hun ondernemingsklimaat, wat een bijdrage zal kunnen leveren aan verbetering van het investeringsklimaat.        

Volgens Doing Business Rapporten van de Wereldbank zijn fundamentele hervormingen voor systematische verbetering van het ondernemingsklimaat van Suriname in elk geval vanaf 2008 tot en met heden achterwege zijn gebleven.                                                                                                                                                                        

Ondersteuning en betrokkenheid van niet-gouvernementele organisaties is ook daarvoor nodig. In dat verband is vermeldenswaardig dat bijvoorbeeld de VES eerder reeds heeft aangeboden om ook aan verbetering van het ondernemingsklimaat een bijdrage te leveren, wat nog benut moet worden.

Slot: Kritische succesfactor

In opdracht van het Suriname Business Forum (SBF) is een strategisch plan geformuleerd in het rapport Gemakkelijker kunnen ondernemen in Suriname: de weg naar zelfredzaamheid (april 2021-juni 2010, L. Klinkers)”. Het ondernemen in Suriname binnen twee jaren aanzienlijk gemakkelijker maken (wat kan bijdragen aan verbetering van het investeringsklimaat) is volgens vorengenoemd rapport alleen realiseerbaar met Leiderschap. Woorden omzetten in Daden!

Kenneth Foe-A-Man