Home Suriname Over Geluk gesproken…

Over Geluk gesproken…

103
0
over-geluk-gesproken…

foto


Het is rond deze tijd van het jaar dat we elkaar veel geluk toewensen… “Feliz Navidad, Happy New Year, Gelukkig Nieuwjaar “ in verschillende talen en toonaarden. Maar kan je op elk moment gelukkig zijn, en andere gelukkig maken? Geluk is namelijk te zien als uitstraling op het gelaat van iedereen die iets bereikt. Goddelijke bereikingen geven de diepste vorm van geluk aan diegenen die werken aan hun innerlijke spirituele groei.

Tijdelijk geluk zal definitief voor een korte tijd zichtbaar zijn als je iets tijdelijks bereikt, maar spiritueel geluk maakt je definitief gelukkiger en de vibraties daarvan bereiken zeker ook andere zielen. Net zoals wanneer een boom vol is en mensen genieten van haar schaduw en dat hun blij maakt, net zo zullen zielen die spiritueel geluk ervaren door Goddelijke bereikingen, aan anderen de ervaring geven van vrede en kracht.

Geluk heeft verschillende aspecten; in relatie tot jezelf, anderen en dienstbaarheid (dat wat je doet ten voordele van anderen). God geeft aan al zijn kinderen het recht op een deugdzaam en krachtvol leven, maar hoeveel eenieder zich toe-eigent bepaalt de mate van de ervaring van geluk. Het geheim ligt in de mate waarin we de deugden en krachten, die we van God ontvangen gebruiken op het juiste moment. Wanneer we dit vergeten, dan gaat de tijd voorbij en achteraf realiseren we ons pas, dat je dit of dat zou moeten hebben gedaan. Dit zorgt voor ontmoediging en oude gedachten van teleurstelling in jezelf laten het geluk afnemen. Een andere reden waarom we niet gelukkig kunnen zijn met onszelf is jaloezie of afgunst bij het zien van de specialiteiten, het fortuin, de successen en de rol van anderen.

Het geheim om gelukkig te kunnen blijven is om te kijken naar wat jóu zo speciaal maakt. Welke specialiteit heeft God aan mij gegeven. Herken wat jou speciaal en uniek maakt! Wordt niet jaloers en raak niet ontmoedigd door jezelf te vergelijken, maar herken wat jouw specialiteit is en gebruik het! Hoe meer je het gebruikt, hoe meer het je eigen wordt en toeneemt!

Het mooie is, dat de ene deugd de andere meesleept… en dus raak jijzelf steeds voller en dit maakt gelukkig. Anderen die jou zien zullen er blij van worden en ook met datgene wat je doet. Hun goede gevoelens dragen dan weer bij tot jouw geluk.

Een gelukkige toekomst aan eenieder gewenst!

Brahma Kumaris Spirituele Orgnisatie