Home Suriname Een wens in donkere dagen

Een wens in donkere dagen

79
0
een-wens-in-donkere-dagen

foto


Uit veel windstreken kwamen wij samen  in een prachtig land.

Een land verdwaald, maar dat t verdient de weg te vinden, en weer een plek te worden, waar burgers leven in vrede zonder achterdocht, angst en schaamte.

Een land waar leiders met een goed ontwikkeld moreel kompas een voorbeeld zijn.

Een land waar orde is, waar competenties bepalen welk werk je krijgt en de overheid geen werkverschaffer is.

Een land waar gezondheidszorg op peil is en je niet  bang hoeft te zijn om dood te gaan, als je met een klein probleem in een hospitaal terecht komt.

Een land waar kinderen onderwijs kunnen genieten om zich zo te ontwikkelen tot evenwichtige burgers.

Een land waar deze kinderen een toekomst hebben, en niet bang hoeven te zijn om oud te worden.

Een land waar burgers onderbouwde meningen ontwikkelen die ze durven kenbaar te maken.

Een land waar men respectvol met elkaar omgaat, en waar men compassie kent.

Een land waar regels democratisch tot stand komen en waar journalisten vrij en veilig hun werk kunnen doen.

Een land waar men zichzelf, maar zeker ook elkaar, kritisch durft te bezien, en niemand genoegen neemt met corruptie.

Een land waar burgers zich niet tegen elkaar uit laten spelen.

Een land waar men begrijpt dat politiek een middel is om het algemeen belang te dienen, en niet een weg naar zelfverrijking.

Een land waar eenieder met recht trots op kan zijn.

Zo’n land wens ik alle Surinamers toe in deze donkere dagen.

Irish H. Verwey

December 2021