Home Suriname Werkwijze OM roept vraagtekens op

Werkwijze OM roept vraagtekens op

24
0
werkwijze-om-roept-vraagtekens-op

foto


De werkwijze van het Openbaar Ministerie (OM) bij de afhandeling van de zaak van Jason Pinas roept vragen op hoe een onafhankelijk instituut functioneert. Het geval van Jason Pinas is een schoolvoorbeeld om dit te toetsen. Het schijnt voor velen onbegrijpelijk te zijn hoe de zaak tot nu toe is aangepakt. 

Ik breng in herinnering, hoe lustig het OM in het geval van ex-vicepresident Ashwin Adhin heeft gehandeld. Het OM was zo braaf dat in alle haast zelfs de Wet in Staat van Beschuldiginstelling Politieke Ambtsdragers terzijde was gelegd om de ex-vicepresident te arresteren en op te sluiten. De ijverigheid van het OM was zo onbeschrijfelijk intensief dat hij na een uitspraak van invrijheidstelling van de rechter direct hoger beroep had getekend, om de ex-vicepresident langer gevangen te houden.

Ik kaart hier slecht het verschil in enthousiasme en aanpak van zaken aan die bij het OM heerst wanneer specifieke zaken, waarbij politici van verschillende kampen betrokken zijn, worden onderzocht, behandeld en afgewikkeld.

De vraag die bij mij nu rijst is waarom het OM aan de president gevraagd had om de beelden van de mishandeling van Jason Pinas niet vrij te geven? Is door het niet vrijgeven van die beelden de onafhankelijkheid van het onderzoek gewaarborgd of is daarmee een doel gediend om de zaak op een bepaalde manier af te wikkelen?

Het OM was wel snel bij met om met een verklaring uit te komen waarbij er aangegeven is dat uit het onderzoek gebleken is dat drie personen de verdachte status konden krijgen ter zake openlijke geweldpleging, mishandeling, diefstal en vernieling. Zijn de beelden, die op advies van het OM niet vrijgegeven mogen worden, niet genoeg om als bewijsmateriaal te dienen om de bovengenoemde zaken te bewijzen? Ik ken zaken waarbij whatsapp chatberichten zelfs als bewijsmateriaal zijn gebruikt om mensen op te sluiten.

De vraag die velen nu zo bezig houden is waarom het verschil in aanpak? Zouden burgers die nu betrokken zijn bij zaken als openlijke geweldpleging, mishandeling, diefstal en vernieling ook middels een ‘sorry’ en ik zal de schade vergoeden een vrij brief kunnen krijgen van het OM of zullen zij keihard aangepakt en vervolgd worden? Hoe objectief is dan het OM? Of dient het OM de belangen van politici van een bepaalde kamp?

In elk geval is mijns inziens de wijze van aanpak van deze zaak tot nu toe alles behalve zuivere koffie. Het volk heeft wel door wat zich afspeelt. Hoe afhankelijk, gebonden of gekleurd kan een onafhankelijk instituut als het OM niet zijn? Velen die nog geloof en waardering hadden voor het optreden van het OM met betrekking tot onderzoek en afhandeling van zaken waarbij politici of mensen gelieerd aan politici betrokken waren, komen nu van een koude kermis thuis.

Na kennis genomen te hebben van de wijze van aanpak en afhandeling van deze zaak door het OM zou ik de journalisten wel adviseren om aan niemand lastige en vervelende vragen te stellen. U riskeert om bont en blauw geslagen worden en misschien wordt uw mobiel ook beschadigd. Alles kan op beeld vastgelegd zijn dan nóg gaan de personen die misschien een verdachte status krijgen met een ‘sorry en ik zal de schade vergoeden’, vrijuit. Ze hoeven niet vervolgd te worden en de afhandeling van de zaak zal sneller geschieden dan de afhandeling van een urgent geval bij de Spoedeisende Hulp.

Amzad Abdoel

gewezen DNA-lid