Home Suriname Onverantwoordelijk!

Onverantwoordelijk!

12
0
onverantwoordelijk!

foto


De wereld ligt nog steeds in de ban van het Corona virus, alleen in Suriname lijkt het er (soms) op alsof wij corona vrij (verklaard) zijn. Het habitueel leven wordt voortgezet, veelal weinig tot geen rekening houdend met het heersende nieuwe normaal.

Tegen alle verwachtingen in, is bij de laatst afgekondigde maatregelen, geen verscherping doorgevoerd. Gelet op de ontwikkelingen m.b.t  corona, welke (nog) heel somber zijn, was het meer dan te verwachten dat men enkele drastische veranderingen zou doorvoeren. Echter als verantwoordelijke voor de algemene gezondheidszorg in ons land, heeft de leiding van het ministerie van volksgezondheid besloten het aan de verantwoordelijkheid van het individu over te laten, wat op zich geen verkeerde aanpak is. Helaas, ondanks de oproep welke er overigens altijd is geweest, is overal nog (onbegrijpelijk) lekker druk, wordt er (dagelijks) gefeest, is het dragen van mond- en neusbedekking bijna weggevallen, wat ook geldt voor de naleving van overige mohana maatregelen. Dit terwijl het aantal besmettingen blijft toenemen, mensen bij bosjes sterven, begrafenis ondernemers overuur draaien, de ambulance continu op en neer rijdt, er teveel druk is op het verplegend personeel en de gezondheidszorg, terwijl de chaos toeneemt en het vaccineren langzamer dan gewenst verloopt. Het lijkt sommigen nauwelijks (meer) te boeien.

Na bijkans 2 jaar, is deze burgerlijke ongehoorzaamheid haast onbegrijpelijk, begrijpen wij (nog) niet dat het anders moet of willen wij het gewoon niet accepteren?Deze zorgelijke attitude welke tot uiting komt in (het) gedrag en derhalve een ernstig gevaar vormt voor de mens(heid) en haar gezondheid moet ernstig onder de loep genomen worden voordat het te laat is.

We kunnen het aan de verantwoordelijkheid van het individu overlaten, echter er is reeds voldoende bewijs dat dit misschien niet het beste. Het zijn (deze) individuen die reeds bewezen hebben en nog bewijzen dat zij daartoe niet (helemaal) instaat zijn. De naleving van de maatregelen is zoek! Plezier boven gezondheid, a libi e libi! Alles gaat ‘normaal’ door!

Het is uitermate triest dat er onder sommige delen van de bevolking nog steeds geen gedragsverandering heeft opgetreden. Wat moet er nog gebeuren voordat wij het snappen? Is de realiteit niet duidelijk genoeg of lijkt het nog een ver van me bed aangelegenheid? Hoelang nog?

Het corona vraagstuk is denk ik niet langer meer een politiek, economisch en of gezondheidsvraagstuk, het gaat om gedrag! Hoe kan dit zodanig beïnvloed worden? De autoriteiten kunnen met allerlei maatregelen en interventies proberen het geheel in  banen te leiden, uiteindelijk is het belangrijk te beseffen dat het onze verantwoordelijkheid is. Doe je plicht! Neem uw verantwoordelijkheid!

Kow feti corona!

Natalie Valpoort