Home Suriname Het ‘Hart’ van Eddy Jozefzoon ook dichtbij het onderwijs

Het ‘Hart’ van Eddy Jozefzoon ook dichtbij het onderwijs

8
0
het-‘hart’-van-eddy-jozefzoon-ook-dichtbij-het-onderwijs

foto

Dr. Eddy Jozefzoon geeft een toelichting aan KOB-leden op 13 januari 2017 in het KOB-gebouw. (Foto: Marcellino Nerkust)


(Aangeboden)

 

“Onderwijs was zijn passie, hij wilde het steeds naar een hoger niveau brengen”. Dat waren onder andere de woorden van Zijne Excellentie Ronnie Brunswijk tijdens de uitvaartplechtigheid van Dr. Eddy Jozefzoon op zondag 10 oktober, Marrondag. Gelukkig heeft de vicepresident zich niet alleen beperkt tot de rol van Eddy Jozefzoon als raadsadviseur van president Desi Bouterse en thans adviseur van de huidige vicepresident, zoals sprekers vóór hem dat hebben gedaan.

Ten minste heeft de vicepresident met de openingszin van dit artikel, aangeven hoe dr. Eddy Jozefzoon zijn hart had verpand aan het Surinaamse Onderwijs. De schrijver van dit artikel voelt zich geroepen om zelf ook aandacht te schenken aan deze markante Surinamer met wie zij (Marcellino Nerkust, president van de Fols en Wilgo Valies voorzitter van de BvL) in 2014 in contact zijn gekomen.

Een voorstel voor een loonsverhoging dat door deze twee voorzitters namens hun organisaties op 9 november 2012 werd gepresenteerd, kwam in 2014 te staan tegenover een heel andere benadering van de heer Jozefzoon, die na heel veel meetings en discussies uiteindelijk bij Staatsbesluit van 09 oktober 2017 is geworden: “De vaststelling van het regelen ten aanzien van de implementatie van het herwaargeringsprogramma voor onderwijsgevenden (Herwaarderingsbesluit Onderwijsgevenden).  

Bij de benadering van 27 maart 2014 zijn de uitgangspunten van de heer Jozefzoon onder andere geweest:

1. De erkenning dat onderwijs de basis is voor de totale ontwikkeling van ons land;

2. De te bereiken kwaliteit van ons onderwijs voor een groot deel afhangt van de leerkracht, de vakinhoudelijke kwaliteit, de didactische kwaliteit de maatschappelijke en de economische mogelijkheid;

3. Het beroep blijvend goed uitgeoefend moet worden, wat zoveel betekent dat de beroepsbeoefenaar zijn vak moet bijhouden;

4. Dat de speciale positie van de leerkrachten met zich meebrengt dat zij als beroepsgroep in een aparte financiële schaal/ model moeten worden ondergebracht.

Ook de maatregelen ter oplossing van het probleem van inschrijving van leerlingen en ter verbetering van het onderwijsrendement dat opgenomen is in het rapport van de Task Force Voorbereiding Onderwijsinnovatie uit 2012 ligt nog vers in ons geheugen.

Ofschoon de periode tot aan de publiceren van Staatsbesluit 2017, No, 89 “De vaststelling van het regelen ten aanzien van de implementatie van het herwaarderingsprogramma voor onderwijsgevenden (Herwaarderingsbesluit Onderwijsgevenden) zeer turbulent is geweest, is ondergetekende nog steeds ervan overtuigd dat de herwaardering van de leerkrachten gegeven de  omstandigheden van toen, zijn nut heeft bewezen. Dr. Eddy Jozefzoon heeft ook opengestaan om zelf de leerkrachten te informeren over de herwaardering in zowel het KOB-gebouw alsook in het Congresgebouw.

Met de herwaardering was en is er niets aan de hand! Hooguit zijn er enkele inhoudelijk zaken die nog besproken moeten worden; maar dat kan altijd nog. De Herwaardering, ontsproten uit het brein van dr. Eddy Jozefzoon heeft zijn voordelen voor de onderwijsgevenden. Alleen is het de huidige monetaire, financiële en economische situatie alsook de inflatie en de doorwerking op de prijzen van goederen en tarieven, dat hun koopkracht dusdanig is afgenomen.Marcellino Nerkust

Fols-president