Home Suriname Veaps: Minister LVV houdt zich niet aan eigen afspraak

Veaps: Minister LVV houdt zich niet aan eigen afspraak

20
0
veaps:-minister-lvv-houdt-zich-niet-aan-eigen-afspraak

foto

Swami Girdhari, secretaris van de VEAPS.


Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS), vindt dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zich niet houdt aan zijn eigen afspraak. Hierdoor gaat de benadeling van exporteurs gewoon verder. Op 1 juni heeft minister Parmanand Sewdien in bijzijn van zijn staf en deskundigen in een Zoommeeting de VEAPS-leden meegedeeld dat er per 15 juni het exportverbod van drie maanden is ingesteld van boulanger, antroewa, peper en bitawiri naar de Europese markt.

De tijdelijke schorsing zou duren tot uiterlijk 15 september, waarbij er een evaluatie zou plaatsvinden zegt Girdhari in gesprek met Starnieuws. Tijdens een bespreking op 23 augustus met de VEAPS had de minister aangegeven dat LVV nog twee weken nodig heeft. Afgesproken is dat de minister eind september het besluit kenbaar zal maken aan de VEAPS over een eventuele opheffing van het exportverbod. Er is een brief hierover geschreven naar minister Sewdien op 24 september met het verzoek om zijn besluit tijdig kenbaar te maken, zodat de exporteurs met hun buitenlandse afnemers de voorbereidingen kunnen treffen.

“Helaas heeft de VEAPS op haar brief van 24 september 2021 geen reactie ontvangen van de minister van LVV. Nota bene heeft de Minister zich niet gehouden aan zijn eigen toezegging om zijn besluit eind september kenbaar te maken over het eventueel opheffen van het tijdelijke exportverbod over de vier gewassen. Dit is een teken van geen goed bestuur en vertrapping van de agri-business approach die zelf door het ministerie wordt bezongen”, stelt Girdhari.

De VEAPS had de minister begin juni aangegeven dat het exportseizoen begint rond midden september. Gehoopt werd dan de vier gewassen te kunnen exporteren. “Door het exportverbod zijn de verliezen voor de exporteurs en haar outgrowers enorm. De inkomsten zijn met ongeveer 80% afgenomen. Het nakomen van de bankverplichtingen verloopt zeer moeizaam. Het ministerie heeft hierin geen ondersteuning willen bieden, zelfs niet om te bemiddelen met de banken voor de exporteurs”.

De VEAPS vindt het onbegrijpelijk en zeer zuur te constateren hoe het ministerie begaan is met de belangen van de exporteurs en haar outgrowers/landbouwers. Men heeft de mond vol over de productie en export, maar de daden van de autoriteiten bewijzen het tegendeel, vindt de organisatie. De VEAPS had sinds juni aan de minister en zijn deskundigen mondeling en schriftelijk gevraagd om de beschikking te hebben over het werkplan en een tijdsplanning met de activiteiten en de verantwoordelijkheden van de diverse actoren. De VEAPS had ook gevraagd om een monitoringselement te koppelen aan het werkplan. “Helaas hebben we tot heden geen werkplan gezien. Nu begrijpen we ‘waarom’! Men wilde voorkomen dat de VEAPS de status van de activiteiten zou kunnen beoordelen.”

De VEAPS-leden zijn niet tegen de activiteiten van LVV geweest om het voorkomen van schadelijke insecten in de exportzendingen tegen te gaan. De leden ondersteunen de samenwerking van LVV met CELOS en de externe deskundigen gericht op de diverse activiteiten voor het verbeteren van de teeltmethoden en technieken op het veld en de gewasbehandeling in de packinghouse van de exporteurs, zegt Girdhari. De exporteurs hebben volledig hun medewerking verleend aan de deskundigen van CELOS over de behandeling van de groenten en fruit in hun verpakkingsfaciliteiten.

De minister heeft met veel tromgeroffel begin juni een Nederlandse expert binnengehaald om LVV te versterken met name de National Plant Protection Organization (NPPO) en het verzorgen van trainingen aan de inspecteurs. Hij moest NPPO naar een hoger niveau tillen. Wat de VEAPS zeer heeft verbaasd, is dat na twee maanden LVV de samenwerking met de Nederlandse deskundige heeft stopgezet.

U kunt de brief naar de minister van LVV hier downloaden.