Home Suriname Politiebond spreekt zich uit over benoeming Ramlall

Politiebond spreekt zich uit over benoeming Ramlall

23
0
politiebond-spreekt-zich-uit-over-benoeming-ramlall

foto


De Surinaamse Politiebond (SPB) houdt vanmiddag een algemene ledenvergadering met als belangrijkste agendapunt Bespreking van de onrechtmatige benoeming van de persoon Sh. Ramlall tot commissaris van politie. De voorzitter van de SPB, Mielando Atompai, heeft al eerder te kennen gegeven dat deze benoeming teruggedraaid zal moeten worden.

Atompai zegt in gesprek met Starnieuws dat de leden gebelgd zijn over het besluit. Hij voert aan dat de wettelijke procedures niet zijn gevolgd bij de benoeming. In de beschikking van 23 augustus 2019 staat hoe de benoeming plaatsvindt van een hoger officier, zegt de SPB-voorzitter. Er moet een traject worden doorlopen, waarbij na sollicitatie de persoon in aanmerking komt voor de benoeming. Daarnaast worden diverse eisen gesteld. De voordracht vindt plaats door de korpschef en de minister van Justitie en Politie. Volgens Atompai heeft de minister meegedeeld de voordracht niet te hebben gedaan. Ook de korpschef was niet op de hoogte van de benoeming.

De algemene ledenvergadering van de SPB zal vandaag een standpunt innemen. Atompai verwacht dat de benoeming van Ramlall massaal wordt afgewezen. De regering zal deze benoeming moeten terugdraaien. Of er een ultimatum wordt gesteld, zal tijdens de vergadering worden besloten. Het ligt in de bedoeling om na de vergadering een persconferentie te beleggen om het standpunt dat ingenomen wordt, verder toe te lichten.