Home Suriname Ontwerpwet: President bepaalt wat een bijzondere functie is

Ontwerpwet: President bepaalt wat een bijzondere functie is

21
0
ontwerpwet:-president-bepaalt-wat-een-bijzondere-functie-is

foto


De ontwerpwet over het van rechtswege verstrekken van het Surinaamse staatsburgerschap aan personen met een vreemde nationaliteit, zal nog veel stof doen opwaaien. In het ontwerp dat goedgekeurd is door de Raad van Ministers, staat dat de president besluit welke bijzondere functies, beroepen of posities een staatsbelang dienen. Mensen krijgen de Surinaamse nationaliteit van rechtswege op het moment van aanstelling of benoeming van een persoon in een bijzondere functie, beroep of positie die een staatsbelang dient. De personen behouden hun oorspronkelijke nationaliteit.

Voor ambten van president van Suriname, vicepresident, president Hof van Justitie, procureur-generaal, militairen en politie kan de Surinaamse nationaliteit niet om reden van staatsbelang van rechtswege, worden verkregen. President Santokhi heeft aangegeven in Nederland dat het land ontwikkeld zal worden met 1 miljoen Surinamers. Hij doelt op personen die in diaspora zijn. Het staatshoofd gaf aan dat de nationaliteit vaak een barrière vormt wanneer kader wordt aangetrokken voor functies waar de Surinaamse nationaliteit vereist is.

In de memorie van toelichting wordt uitgelegd dat voor het realiseren van ontwikkelingsdoelen er toenemende behoefte is om personen aan te trekken met uitzonderlijke kennis, ervaring of kwaliteiten. “Voor de invulling van bepaalde takken van sport, cultuur en andere vormen van vertegenwoordiging van ons land alsmede bepaalde functies, beroepen en posities, is het vereiste verbonden van het bezitten van de Surinaamse nationaliteit. In het Surinaamse belang is het derhalve gewenst om deze gevallen te kunnen faciliteren”, wordt er aangegeven door de regering.

De ontwerpwet is naar de Staatsraad voor advies. Hierna zal deze aangeboden worden aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring.