Home Suriname Schooldirecteuren krijgen uitleg over leerjaar 9

Schooldirecteuren krijgen uitleg over leerjaar 9

29
0
schooldirecteuren-krijgen-uitleg-over-leerjaar-9

foto

In dit schema legt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Volksontwikkeling uit hoe de nieuwe structuur eruit ziet. Leerlingen van de basisschool stromen door naar het 9e leerjaar.


Vanaf het komende schooljaar is er een 9e leerjaar geïntroduceerd door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Leerlingen met een getuigschrift van de basisschool, stromen door naar het 9e leerjaar. Er is hierin geen onderscheid meer tussen het lager beroepsonderwijs (lbo) en meer uitgebreid lager onderwijs (mulo). Schooldirecteuren hebben vrijdag tijdens een online meeting uitleg gekregen wat de onderwijsvernieuwing inhoudt.

Het onderwijs, in de vernieuwing, is vormgegeven vanuit het iSTREAMS (Science, Technology, Reading, Engineering, Arts, Mathematics) principe waaraan innovation (I) en service (S) zijn toegevoegd. Hierin zullen de verschillende vakken met elkaar worden gecombineerd om de gewenste ontwikkeling bij leerlingen op gang te brengen. Het curriculum van leerjaar 9 zal op alle scholen hetzelfde zijn en zal bestaan uit algemeen vormende vakken en beroepenoriëntatie, meldt het ministerie.

De beroepenoriëntatie heeft als doel om leerlingen kennis te laten maken met verschillende beroepen zodat zij erachter kunnen komen waar hun interesses en talenten liggen. De didactiek is gericht op competentieontwikkeling vanuit 21-eeuwse vaardigheden en de toetsing is gericht op het formatieve. In leerjaar 9 zullen er ± 35 lesuren ingeroosterd zijn. In de nieuwe structuur zal het voortgezet onderwijs, die na de basisschool start, opgebouwd zijn uit de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

De inschrijving is op 8, 9 en 10 september en het inschrijfgeld bedraagt SRD 70 per leerling. De leerlingen zullen worden geplaatst op een lbo- of muloschool in de buurt van de basisschool waar zij vandaan komen. De lbo- en muloschooldirecteuren ontvangen uiterlijk maandag de lijsten met toevoerscholen.