Home Suriname Regering verlaat sturingsrol; schuift verantwoordelijkheid op samenleving

Regering verlaat sturingsrol; schuift verantwoordelijkheid op samenleving

30
0
regering-verlaat-sturingsrol;-schuift-verantwoordelijkheid-op-samenleving

foto


(Ingezonden)

Ondanks de regering zelf de vierde Covid-golf heeft aangekondigd op een onlangs gehouden persconferentie, is zij drukdoende om ‘besprekingen’ te gaan voeren met een demissionair kabinet in Nederland, dat met zichzelf overhoop ligt. Bij monde van de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking is deze dienstreis geen staatsbezoek maar een werkbezoek, omdat er geen formele uitnodiging door de voormalige kolonisator is geweest aan het adres van de president. We moeten ons dan wel degelijk afvragen wat de meerwaarde van deze dienstreis is. Of kunnen we wellicht stellen dat deze reis slechts bedoeld is om de lang gekoesterde wens van de president om Nederland te bezoeken in de hoogste functie, te verwezenlijken? Naar verluidt zal hij ook een ontmoeting hebben met de Nederlandse koning. Het is maar te hopen dat de missers die zijn begaan bij het bezoek aan ons buurland Guyana op het hoogste niveau, zich niet wederom voordoen.

Dat de regering haar prioriteiten niet weet te stellen is evident. Evenals de aankondiging van de derde Covid-golf met maar liefst drie varianten, waarbij de minister van Volksgezondheid een tripje naar Miami verkoos boven de waarborging van onze volksgezondheid, zien wij ook nu bij de aankondiging van de vierde golf dat de regering het noodzakelijk acht met een demissionair kabinet te gaan lunchen, in plaats van haar eigen burgers te behoeden voor de desastreuze gevolgen van de Delta-variant. Een variant die volgens de minister van Volksgezondheid maar liefst acht maal besmettelijker is. Voorts wenst hij niet verweten te worden en schuift de verantwoordelijkheid van zijn regering naar de samenleving. Een regering hoort te sturen en de richting te bepalen. Daarvoor is de stembusgang om de vijf jaren bedoeld.

Daarnaast zien wij dat dezelfde regering steen en been klaagt over een lege staatskas die zij heeft overgenomen en een enorme schuldenberg, maar er zelf niet voor waakt dat de weinige financiële middelen verantwoordelijk worden besteed. De samenleving gaat al langer dan een jaar gebukt onder de vele lastenverzwarende maatregelen en de schaarse middelen hadden beter aangewend kunnen worden voor onder meer het verlichten van de noden.

Voorts is de verwachting dat er wederom geen behoorlijke verantwoording afgelegd zal worden in het parlement van concrete zaken alsmede het resultaat van de besprekingen. Gedetailleerde informatie over onder meer de kosten die allemaal gepaard zijn gegaan met de dienstreis, zullen met veel proza toch niet prijsgegeven worden. De regering weigert continue om diepgaand te debatteren en inzage te geven in het beleid. Alle kritiek wordt afgedaan en afgewenteld onder de noemer; de vorige regering.

Het Covid-management team van de vorige regering heeft alom respect afgedwongen, was resultaat gericht en zeer effectief in haar handelen. Terwijl er nog geen zicht is op de invulling van de nieuwe leiding van dit team en het opzetten van het Covid-19 Directoraat, blijven de besmettingen en het dodental stijgen. Gedetailleerde cijfers over onder andere het verloop van de besmettingen en vaccinaties, worden ondanks herhaaldelijk aandringen niet gegeven aan het parlement. Transparantie over bestedingen is zoek en bestaande zeer relevante overheidsinstituten ontberen de nodige ondersteuning omwille van Friends and Family politiek.

Al maanden pleiten wij voor herinvoering van overheidsquarantaine en isolatie ten behoeve van de controle en monitoring. Ook de handhaving laat veel te wensen over. Vele voorstellen voor extra controleposten zijn niet geïmplementeerd. Onze landsgrenzen inclusief het luchtruim zijn vooralsnog wagenwijd open. Voorts geven politieke leiders onder wie de president, vicepresident, first lady en ministers niet het juiste voorbeeld door bijeenkomsten te beleggen, daarbij de Covid-protocollen vertrappend. Een bekende gezegde luidt; zien doen laat doen. Hoe verwacht de regering dat de samenleving haar verantwoordelijkheid neemt, als zij zelf haar verantwoordelijkheid niet kent noch inneemt?

De openbare, preventieve, intramurale zorg en primaire gezondheidszorg behoeven evenals de Covid-zorg bijzondere aandacht. Het beleid op al deze gebieden is desastreus: gekwalificeerden verlaten het land, primaire zaken zijn niet gegarandeerd, 130.000 Bazo kaarten zijn te midden van een gezondheidscrisis ingetrokken, voor medicijnen, labonderzoek, dialyse, ziekenhuisopnames en operaties moeten exorbitante bedragen worden betaald. Het Staatsziekenfonds staat voor veel behandelingen niet meer garant, terwijl men de premie braaf doorbetaald. De Huis Artsen Praktijken zijn gesloten en Cubaanse artsen inclusief zorgpersoneel worden weggestuurd, terwijl er een tekort is aan human resources vanwege de pandemie.

Geconcludeerd kan worden dat er binnen een jaar onvoorstelbaar veel schade is toegebracht aan onze gezondheidszorg, waar eerder vele landen uit de regio jaloers op waren. Wij doen de zoveelste oproep aan het adres van de regering om uw verantwoordelijkheden niet te ontlopen, vervult u uw sturingsrol adequaat en leidt onze Surinaamse burgers veilig door deze Covid-19 storm.

De fractie van de Nationale Democratische Partij

in De Nationale Assemblée