Home Suriname Wat heeft het bezoek van de president aan Guyana opgeleverd?

Wat heeft het bezoek van de president aan Guyana opgeleverd?

13
0
wat-heeft-het-bezoek-van-de-president-aan-guyana-opgeleverd?

foto


Alvorens een antwoord te geven op deze vraag adviseren wij het lezerspubliek van dit artikel, om het een en ander beter te kunnen volgen en te begrijpen, kennis te nemen van drie vorige artikelen nl.

(1) Waarin moet het diaspora fresh capital geïnvesteerd worden?

(2) Advies aan president in verband met bezoek aan Guyana en                                                                            (3) Vier overige adviezen aan de president, gepubliceerd op Starnieuws van 21 juli, 6 en 19 augustus 2021.

Op 10 augustus 2021 is er een joint communiqué getekend door de presidenten Ch. Santokhi en I. Ali, bevattende een aantal sectoren, zoals de handel, investeringen, luchtvaart, veiligheid enz. enz., waarop intensief zal worden samengewerkt. Maar voor ons is het allerbelangrijkste de gezamenlijke ‘development of hydrocarbons’. Voor ons is de vraag of met dit bezoek de president een tastbaar resultaat heeft behaald, waarop wij alleen maar kunnen bevestigen.

Wij zijn ook de mening toegedaan dat het bezoek erg vruchtbaar is geweest en willen hierbij de president en zijn delegatie van harte feliciteren voor de bereikte resultaten.

We willen ons focussen op concrete zaken (potentiële projecten) en daarom verwijzen wij de lezers naar de desbetreffende punten 10, 11 en 12 van het communiqué , die wij als bijlage bij dit artikel hebben toegevoegd.

Allereerst de vraag, wat wordt in Guyana bedoeld met ‘development of hydrocarbons’? Hiermee wordt bedoeld het ontwikkelen van de volgende concrete projecten, zoals die zijn vast gelegd in een aantal feasibility studies, waarvan de meest recentelijke is ‘Oil & Gas Master Plan Update Final Report, February 2021’, uitgebracht door Japan Cooperation Center Petroleum Chyoda Corporation:

1. Het ontwikkelen van de gasvoorkomens, meer bekend als de Gas-to-Energy project, door middel van (a) de aanleg van onderzeese pijpleiding van circa 220 km voor de transport van associated gas,

(b) de bouw van een gas verwerkings plant voor de scheiding van het ruw gas in metaan t.b. v. de power generation en LPG voor levering als kookgas. Het project zal worden opgestart in 2022 en de opleverong zal eind 2024 plaats vinden Totaal geschatte investering US$ 900 miljoen.

2.    De bouw van een gas power plant in een aantal fasen:

Gas Power # 1: 90 MW in operation 2024;  

Gas Power # 2: 90 MW in operation 2026;

Gas Power # 3: 90 MW in operation 2032.

3. De bouw van een olie raffinaderij met een capaciteit van 15.000 bpsd voor de binnenlandse consumptie. Geschatte investering USD$ 543 miljoen. In operation 2027.

4. De bouw van een Liquified Natural Gas (LNG) offshore plant (Floating LNG) voor export van LNG in een aantal fasen:

FLNG # 1: 200 mmSCFD/ 1.2 mtpa in operation2030;

FLNG # 2: 200 mmSCFD/ 1.2 mtpa in operation2035;

FLNG # 3: 200 mmSCFD/ 1.2 mtpa in operation 2040.

De omvang van de 22 olie- en gasvondsten in Guyana zijn geschat op circa 13 miljard BOE, alleen in een klein gebied van het Stabroek blok en bij voortgezette exploraties zijn de verwachtingen dat er nog meer grote vondsten zullen plaats vinden, terwijl Suriname in blok 58 slechts 1,5 miljard BOE heeft ontdekt. De reserves aan koolwaterstoffen in Guyana zijn velen keren (circa 10 maal) groter dan die van Suriname.

Esso heeft sedert begin 2020 tot nu toe enorme hoeveelheden olie geëxporteerd, en deze exporten nemen gestadig toe. Er is zelfs al een derde FPSO schip in aanbouw om de toename van de productie en export te kunnen realiseren.

We zijn allemaal trots op Staatsolie , waar ik zelf commissaris was in de periode 1992-1996, maar we moeten niet schromen om veel van Guyana te leren. Let wel volgens hun planning zal in 2027 ook een raffinaderij van 15.000 bpsd in operation zijn, met de consequentie dat de exporten van Staatsolie producten zullen komen te vervallen. Daarom hebben wij een projectidee gelanceerd (zie Starnieuws artikel) om elektriciteit naar Frans-Guyana te exporteren met gebruikmaking van de HFO, die niet meer naar Guyana kan worden geëxporteerd, vanwege hun eigen productie, voor elektriciteitsopwekking.

Met de gezamenlijke exploitatie zal het beleid van beide landen op elkaar afgestemd moeten worden, waardoor er een optimale aanwending van de hydrocarbons plaats vindt met veel synergie voordelen voor beide landen.

De president heeft een wijs en een strategisch besluit genomen voor de gezamenlijke exploitatie van de hydrocarbons ten behoeve van de duurzame economische en sociale ontwikkeling voor ons geliefd land. Proficiat president.

Voor de belangstellende lezers: Het Projectidee ‘Export van elektriciteit naar Frans Guyana’ is gepubliceerd in  unitednews.sr op 22 augustus 2021.

Voormalig lid van de RvC van Staatsolie 1992-1996

johan@tjang-a-sjin.com