Home Suriname Dc Bhola zal optreden tegen oneigenlijk gebruik bermen

Dc Bhola zal optreden tegen oneigenlijk gebruik bermen

16
0
dc-bhola-zal-optreden-tegen-oneigenlijk-gebruik-bermen

foto

districtscommissaris Ricardo Bhola


Binnen het verzorgingsgebied van het bestuursressort Paramaribo Noordoost en overige districten ontplooien ondernemers commerciële activiteiten op de bermen zonder enige toestemmingen van de bevoegde instanties. Ook auto’s op de berm binnen Paramaribo Noordoost zorgen voor veel overlast. Hiertegen zal er worden opgetreden.

Vooral ondernemers die monteur activiteiten alsook andersoortige ondernemers maken zich hieraan schuldig, zegt de bestuursdienst. Dit zorgt voor veel overlast bij weggebruikers alsook geluidsoverlast bij buurtbewoners. Alle ondernemers die dergelijke activiteiten ontplooien worden opgeroepen om toestemming aan te vragen om gebruik te maken van de bermen. Alsook de nodige vergunningen voor de commerciële activiteiten op het adres waar het beroep wordt uitgeoefend. Indien dat niet gebeurt zal de Bestuursdienst genoodzaakt zijn om harde maatregelen te treffen. Dit laat districtscommissaris Ricardo Bhola via het Burger Informatie Centrum (BIC) van het Commissariaat Paramaribo Noordoost optekenen.

Indien er geen gehoor gegeven wordt, zal er conform de Hinderwet van 27 december 1929 tot vaststelling van bepalingen omtrent het oprichten van inrichtingen, welk schade, gevaar of hinder kunnen veroorzaken (G.B. 1930 no 64), gelijk zij luidt na de daarin gebrachte wijzigingen bij G.B. 1972 no. 96, S.B. 2001 no. 63, maatregelen tegen ondernemers worden getroffen.