Home Suriname DA’91 ingenomen met voorbeeldfucntie Hof van Justitie

DA’91 ingenomen met voorbeeldfucntie Hof van Justitie

14
0
da’91-ingenomen-met-voorbeeldfucntie-hof-van-justitie

foto


DA’91 zegt in een persbericht zeer te ingenomen zijn met het standpunt zoals verwoord door de president van het Hof, Mr. Iwan Rasoelbaks, om volledige transparantie te bieden in de rechtspositionele voorzieningen, emolumenten, bruto, netto salarissen en bezoldigingen van top overheidsdienaren, inclusief de drie staatsmachten. Hieronder begrepen ook alle nevenberoepen en bijverdiensten van de ambtsdragers en staatsfunctionarissen. Dat het Hof hierin het voortouw zal nemen is een bijzonder compliment waard.

Deze transparantie is aan de basis van succesvolle corruptiebestrijding en DA’91 pleit hier al vele jaren voor. Voorzitter Angelic Del Castilho geeft zowat in elk interview aan hoe belangrijk transparantie is voor niet alleen het versterken van het vertrouwen in onze instituten, maar vooral voor een succesvolle vormgeving van goed bestuur en bestrijding van corruptie. Recent nog bij het bekend worden van het voornemen van de regering om toe te treden tot de VN Anti-Corruptie Conventie, deed de partij wederom een beroep op de regering om terstond inhoud te geven aan de plicht zoals die opgenomen is in onze eigen Anti-corruptie Wet voor politically exposed persons.

Dat het Hof van Justitie nu hier als eerst inhoud aan zal geven, verdient onmiddellijke en volledige navolging van alle instituten van Staat, niemand uitgezonderd. DA’91 roept in dit kader de regering en DNA op om prioriteit te geven aan de aanbieding en goedkeuring van de Wet Openbaarheid van Bestuur, zodat ook deze opgaven voor- en na de zittingstermijn geverifieerd kunnen worden.

Voorts willen wij andermaal pleiten voor een onafhankelijk en ruimer budget voor de rechtsprekende macht  en een goed vastgelegde rechtspositie van onze rechterlijke macht conform de opdracht in artikel 141 van onze Grondwet.

De Anti-corruptie Wet moet zodanig worden aangepast dat alle informatie met betrekking tot bezit en vermogen, nevenberoepen en bijverdiensten van gezagsdragers en hun gezinsleden op een website na te trekken zijn.

DA’91 doet een dringend beroep op regering-Santokhi het voorbeeld van het Hof te volgen en zo de samenleving een tastbaar signaal te geven dat zij menens is middels een rechtsstatelijke, corruptievrije benadering een eerlijke samenleving op te bouwen! Suriname verdient beter!