Home Suriname Nationaal technocratisch kabinet als ultimum remedium

Nationaal technocratisch kabinet als ultimum remedium

14
0
nationaal-technocratisch-kabinet-als-ultimum-remedium

foto


Suriname heeft vier hyperinflatie golven gekend en alle vier tijdens de heerschappij van D.D. Bouterse: 1987, 1999, 2015 en het ergste die van 2020 waarbij het volk opgezadeld is met miljarden euro’s aan schulden waarvan de verantwoording bovendien zoek is. De gewezen minister van Financiën is nog altijd voortvluchtig, maar hij was toch onderworpen aan de toenmalige president die alles gecentraliseerd had? Waarom wordt hij niet aan de tand gevoeld? Door de slechte financiële administratie is het ook niet duidelijk hoeveel van die leningen achterover zijn gedrukt.

De huidige president heeft, alle verwachtingen ten spijt, gefaald om na een jaar de contouren aan te geven van een comprehensief herstelplan voor onze kelderende economie. Het volk wordt terecht ongeduldig en het ergste is dat de regering alle lasten steeds afwentelt op het volk waarbij de middenklasse die de grootste bijdrage levert aan de economie van de staat gemarginaliseerd wordt. Het is deze middenklasse die op dit moment de regering subsidieert en niet omgekeerd.

CoFoSur (Consumentenforum Suriname) heeft precies een jaar geleden (14 augustus 2020) al gewezen op de drie zwakste schakels van het kabinet en de feiten liegen er niet om: Een heel zwakke minister van E.Z & T die een speelbal is van de handelaren en zeker verantwoordelijk gesteld moet worden voor de chaos op het prijzenfront. Vervolgens de minister van Onderwijs die aan beunhazerij doet en plotseling bijna aan het einde van het schooljaar met de vreemdste beslissingen komt. Er is totaal geen synergie in haar beleid. Ouders en leerlingen weten niet waar ze aan toe zijn met het ad hoccerig en onvoorspelbaar beleid. Er zijn duizenden euro’s verkwanseld aan ICT door het MinOWC in het verleden, maar ook door BEIP waar de huidige minister bijna 5 jaar de scepter heeft gezwaaid. Welke voordelen heeft dit concreet opgeleverd voor onderwijs? Het zou verstandig zijn om de resterende gelden van BEIP, als er nog wat over is, in eigen beheer te nemen. Gaat u na president waar die gelden aan besteed zijn en hoeveel geld gevloeid is richting België. Wat is de outcome geweest van de efforts van 15 jaar BEIP, die staat voor Basic Education Improvement Program. Het basisonderwijs zit juist in een diep dal. Er is te veel geld oneigenlijk besteed. Voorwaar, een grondig onderzoek waard.

Last but not least, de minister van Financiën die alle lasten afwentelt op het arme volk en steeds aan het experimenteren is. Denkt hij soms dat hij nog bij de verzekeringen zit waar de tarieven in een jaar bijna met drie honderd procent gestegen zijn? Zelfs de meest basale goederen als spijsolie, suiker, boter, melk, bruine bonen… zijn niet te betalen door de armen. Er is totaal geen vertrouwen in de regering meer. Het vertrouwen dat de president bij zijn aantreden genoot, heeft hij verspeeld. Zijn imago is danig aangetast, niet allerminst door nepotisme. Hierdoor kan hij de vp niet tot orde roepen. Hier knelt de schoen precies. Het CoFoSur zal niet toestaan dat het volk langer getergd wordt en zal elke actie van de vakbeweging om de regering te dwingen het roer om te gooien ten volle ondersteunen.

IMF is absoluut geen optie. We gaan dit te vuur en te zwaard bestrijden. De enige plausibele oplossing is: het hele kabinet te ontbinden, af te rekenen met de dictatuur van de minderheid (ABOP) maar ook met die van de meerderheid (VHP). Betrek ook de andere coalitiepartners nauw bij belangrijke besluiten. Tijd voor mooie toespraken en theorieën is er niet meer. De president kan zijn imago herstellen door partijpolitiek te ontstijgen en een nationaal technocratisch kabinet samen te stellen die dwars door alle partijen gaat en dan resoluut met vereende kracht gaan werken aan herstel van de schade veroorzaakt door het regime Bouterse.

Tot slot:

• Wanneer komen de gestolen goederen terug in de boezem van de staat?

• Wanneer pakt de regering de kwestie van dubbele salarissen aan zoals beloofd?

• Dito de parastatale instellingen die de gemeenschap in een wurggreep houden en uitknijpen?

• Wanneer gaat u starten met onderzoek naar corruptieschandalen bij het MinOWC tijdens het vorig regime? Er zijn  rapporten uitgebracht door twee onafhankelijke onderzoekscommissies die zeer belastend en bezwarend zijn voor een aantal functionarissen waarvan één zelfs nu nog in de directie zit. De namen van het trio dat het centrale zenuwstelsel vormde van the shame and scandal bij MinOWC is expliciet genoemd in beide goed onderbouwde rapporten. Handel nú. Laat geen kostbare tijd verloren gaan!Narain Roy

Voorzitter CofoSur