Home Suriname Biza wil religieuze opleidingen eind dit jaar erkennen

Biza wil religieuze opleidingen eind dit jaar erkennen

16
0
biza-wil-religieuze-opleidingen-eind-dit-jaar-erkennen

foto

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken.


Binnenlandse Zaken (Biza) wil eind van dit jaar alle opleidingen van de verschillende religieuze organisaties erkennen. Er ontbreekt een standaardisatie bij deze opleidingen, zegt minister Bronto Somohardjo. Daarom kan er nu geen evenwichtige waardering worden vastgesteld voor de opgeleide geestelijken na voltooiing van hun religieuze studie. Deze personen worden bij Biza voorgedragen door hun religieuze organisaties om te worden aangesteld als bezoldigde geestelijken.

Door de enorme religieuze verscheidenheid is het uitvloeisel hiervan een veelheid aan religieuze organisaties. Deze proberen met hun eigen opgezette opleidingen en vastgestelde normen, te voorzien in hun eigen kadervorming. Aangezien het Beleidsgebied Religieuze Aangelegenheden een verantwoordelijkheid is van Biza, is het een

noodzaak om het daarheen te leiden dat deze opleidingen formeel worden erkend. Het ministerie houdt daarbij rekening met het unieke karakter van dit soort opleidingen en de gepaard gaande religieuze vrijheid.

Alle geestelijke opleidingen zullen op verschillende niveaus worden aangeboden en moeten voldoen aan de minimale gestandaardiseerde vereisten. Dit moet ervoor zorgen dat de kwaliteit en uniformiteit van deze niet-formele onderwijs opleidingen, naar een hoger niveau worden getild en gegarandeerd. Inmiddels is door Prof. Franklin Jabini reeds voorbereidend onderzoek hierop verricht. Dit heeft hij samen gedaan met de afdeling Religieuze Aangelegenheden en de verschillende religieuze opleidingen. Hierdoor is er reeds een goed beeld verkregen van de bestaande religieuze opleidingen in Suriname. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat erkenning vanuit de overheid noodzakelijk is. De onderzoeksresultaten geven ook aan dat er nu een traject moet worden uitgezet voor het vaststellen van curriculum-standaardisatie en erkenning van dit alles, meldt Biza.

De religieuze organisaties juichen dit initiatief van het ministerie toe en zullen hun volle medewerking verlenen aan dit project. Ze onderstrepen verder dat het erkennen van de religieuze opleidingen als positief resultaat zal hebben dat geestelijken over de vereiste competenties zullen beschikken. Hiermee zullen ze voldoen aan de behoeften van hun organisatie en kunnen zodoende optimaal in het Surinaamse religieus landschap functioneren. Daarnaast is het de bedoeling dat afgestudeerden van deze religieuze opleidingen in eigen land een erkend diploma ontvangen. Met de erkenning wordt een lang gekoesterde wens, eindelijk werkelijkheid.