Home Suriname Leerlingen 8e leerjaar krijgen automatisch getuigschrift

Leerlingen 8e leerjaar krijgen automatisch getuigschrift

18
0
leerlingen-8e-leerjaar-krijgen-automatisch-getuigschrift

foto

Alle leerlingen van de basisschool gaan vanaf dit schooljaar automatisch over naar de volgende klas.


6 september is de laatste schooldag. Leerlingen van leerjaar 1 tot en met 8 zullen vanaf dit schooljaar gewoon doorstromen naar het volgende leerjaar. Alle leerlingen krijgen hun voortgangsrapport. Hierin worden de beschikbare cijfers meegenomen. Leerlingen van leerjaar 8 (zesde klas) krijgen dan ook hun getuigschrift. Dit heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur schriftelijk meegedeeld aan de schoolleiders.

Het ministerie meent dat kinderen beter gestimuleerd worden in hun eigen ontwikkeling als ze doorstromen. Ze kunnen ook werken aan het ontdekken van hun talenten. Leerkrachten die lesgeven aan kinderen die pas leren lezen en schrijven, zijn bezorgd over de leerlingen die helemaal niet meekunnen. Sommige leerlingen kunnen helemaal niet lezen en schrijven. In het volgende leerjaar zouden zij dan apart begeleid moeten worden. Hierover zijn er nog geen mededelingen gedaan.

Gedurende de komende jaren wil het ministerie samen met de leerkrachten werken aan de toepassing van vernieuwde onderwijsmethoden die nodig zijn voor het verbeterd onderwijs. Onderdeel hiervan is training van leerkrachten en schoolleiders over de vernieuwde wijze van leren, onderwijzen en toetsen. “Er wordt ook gewerkt aan extra ondersteuning bij het begeleiden en monitoren van de schoolprestaties van leerlingen. Wij zijn er zeker van dat we zo samen werken aan betere prestaties van elk kind”, zegt het ministerie in de brief.