Home Suriname Uittreksels voor inschrijving via scholen

Uittreksels voor inschrijving via scholen

36
0
uittreksels-voor-inschrijving-via-scholen

foto

Ouders en scholieren hoeven niet naar het CBB voor een uittreksel voor inschrijving op scholen. Alles kan op school in orde worden gemaakt.


Scholieren zullen voor hun inschrijving van het nieuw schooljaar 2021-2022, niet meer naar een kantoor van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) hoeven te gaan voor het afhalen van een uittreksel en geboorteakte. De aanvraag van deze documenten, specifiek bestemd voor de inschrijving, kunnen vanaf nu via de scholen worden aangevraagd. Dit deelt CBB-directeur Anastatia Kanape-Pokie mee.

Het CBB wil voorkomen dat er een te grote drukte ontstaat bij de verschillende CBB-kantoren, tegen de achtergrond van Covid-19 uitdagingen. Binnenlandse Zaken (Biza) heeft in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur hiermee getracht de scholieren en ouders tegemoet te komen om bewust en veilig om te gaan met de Covid-19 protocollen.

In de regel hebben leerlingen/studenten een uittreksel en/of geboorteakte nodig bij de inschrijvingen, wat in deze tijd voor een onnodige drukte bij de CBB-kantoren zou kunnen veroorzaken. Door het nieuwe systeem hoopt directeur Kanape-Pokie dat zaken efficiënter en vlotter zullen verlopen, meldt het ministerie.

De voorgestelde methode van de nieuwe aanvraagprocedure voor de scholieren is dat de leiding van de school alle gegevens van de leerling/student registreert. Het is handig als de leerling/student direct de kosten betaalt voor een uittreksel of geboorteakte, welke elk SRD 5 bedraagt. Deze aanvraaglijsten worden dan bij het CBB ingediend, welke in ontvangst worden genomen. Hierna gaat het CBB-personeel aan de slag en probeert zo vlot mogelijk de scholen te voorzien van de gevraagde documenten.

Een ander voornemen van het ministerie van Binnenlandse Zaken is de introductie van de E-loketten binnen niet al te lange tijd. In de moderne manier van dienstverlening willen mensen, zeker vanuit de particuliere sector, op hun gemak hun burgerzaken via de elektronische snelweg afhandelen met het CBB. Dit zal ervoor zorgen dat zaken soepel en gestructureerder zullen verlopen voor zowel het CBB als de samenleving.