Home Suriname Geen beleidsvisie over beheer van levende wilde dieren

Geen beleidsvisie over beheer van levende wilde dieren

24
0
geen-beleidsvisie-over-beheer-van-levende-wilde-dieren

foto

Een familie gordeldieren bezig met het verlenen van ecosysteemdiensten (Foto: Mariella Superina)


Het heeft de politieke leiders ontbroken aan visie over hoe wij moeten omgaan met onze levende natuurlijke hulpbronnen op enige andere manier dan die te verkopen. Het heeft hen ontbroken aan inzichten in hoe je een levende hulpbron zou moeten behandelen als een van de meest waardevolle hulpbronnen. Dit zei Monique Pool tijdens de tweede Open Campus Lectures ‘De diverse diversiteiten van Suriname’.

Pool stond op 3 en 4 augustus stil bij Diversiteit van dieren en ontwikkeling. Zij heeft het spanningsveld belicht tussen exploitatie van wilde dieren voor economisch gewin en natuurbehoud. Met haar presentatie wil zij mensen bewust maken een gezond milieu te behouden dat ons voorziet van alles wat we nodig hebben voor een gezond leven. Gezonde ecosystemen zijn belangrijk voor ons eigen welzijn, onze voedselzekerheid en veiligheid. Het is in de hele wereld duidelijk dat gezondheid en welzijn van mensen en dieren van elkaar afhankelijk zijn. Een gezonde natuur betekent dan ook gezondheid voor mensen. Wilde dieren, als onderdeel van de Surinaamse biodiversiteit, vervullen een belangrijke rol om gezonde ecosystemen in stand te houden.

Geen beleid of visie

Lokale kennis en waardering voor in het wild levende dieren uit zich vaak op de volgende manieren: is het dier wel of niet lekker; is het dier wel of niet een plaag, is het dier wel of niet gevaarlijk. Is het wel of niet mooi; en heeft het dier eigenlijk wel recht van bestaan. Een beleid of een visie over hoe wij onze relatie tot deze levende hulpbronnen zien voor ons land ontbreekt.  Dat neemt Pool de politieke leiders kwalijk. Het heeft hen ontbroken aan inzichten in hoe je een levende hulpbron zou moeten behandelen als een van de meest waardevolle hulpbronnen die je hebt. Pool probeerde ook het publiek dichter te brengen bij dieren die onvoldoende bekend zijn bij de gemeenschap en daardoor ook vaak worden gedood of onterecht worden weggezet als schadelijke dieren.

Met een gedurfde vergelijking tussen hoe men dehumanisering gebruikte om de mensenhandel in de 17e eeuw te rechtvaardigen, zegt Pool dat wij dieren beschrijven als gevoelloos en dom, om te rechtvaardigen dat zij kunnen worden verhandeld zonder enig belang te hechten aan dierenrechten.

Educatie en natuurparken

Vanuit het panel deed Vanessa Tjon Kwan Paw van de Vereniging Dieren exporteurs  het voorstel om bepaalde exportdieren in natuurparken of op andere wijze te kweken waardoor de natuurlijke populaties en ecologische balans niet worden verstoord.  Panellid Romeo Lala, chef exportvergunningen van de afdeling Natuurbeheer LBB van het  ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer verdedigde het standpunt om overschotten van dierpopulaties te oogsten en benadrukte het belang van goede educatie om het beheer van wilde dieren in goede banen te kunnen leiden. De sessie over wilde dieren en ontwikkeling  werd afgesloten met een geanimeerde discussie tussen de inleider, panelleden en diverse deskundigen uit het publiek.

In de volgende Open Campus sessie op 10 augustus presenteert Paul Ouboter over Ecologische Degradatie of Ontwikkeling met een kritische kijk op activiteiten met zeer  negatieve gevolgen voor natuur en mens: kleinschalige goudwinning, houtkap en jacht. Hij  zal ingaan op mogelijkheden voor verduurzaming van de exploitatie van deze natuurlijke hulpbronnen.

Het publiek kan kosteloos de Open Campus lectures volgen op ATV en  de  social media en zich vooraf registreren voor deelname via de website.